SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  2318/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  3.25 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   34113053 02.01.0000
  2322/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  3.25 €   Orange slovensko a.s.   Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica   35697270 02.01.0000
  2311/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  3.25 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 02.01.0000
  2320/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  18.52 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 02.01.0000
  2321/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  15.05 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 02.01.0000
  2219/2017   ochrana pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 03.01.0000
  44/2014   faktúra za paušálnu opravu výťahu 12/2013 v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 20.03.2003.   66.39 €   Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS   Zelená 17 Trnava   0 01.01.2014
  51 / 2014   Faktúra za vyúčtovanie za elektrinu
zmluva z dňa7.2.2012
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   ZSE Energia, a.s.   Čulenova 6, Bratislava   0 01.01.2014
  52 / 2014   Faktúra za elektrinu
Súvisiaca zmluva:
  495.52 €   MAGNA E.A. s.r.o.   Beethovenova 5/1810, Piešťany   0 01.01.2014
  57 / 2014   Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
zmluva z dňa 7.2.2012
Súvisiaca zmluva:
  1776.89 €   ZSE Energia, a.s.   Čulenova 6, Bratislava   0 01.01.2014
  58 / 2014   Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
zmluva z dňa 7.2.2012
Súvisiaca zmluva:
  -75.24 €   ZSE Energia, a.s.   Čulenova 6, Bratislava   0 01.01.2014
  59 / 2014   Faktúra za elektrinu
zmluva z dňa 7.2.2012
Súvisiaca zmluva:
  3833.51 €   ZSE Energia, a.s.   Čulenova 6, Bratislava   0 01.01.2014
  50 / 2014   Faktúra za služby pevnej siete
zmluva č.9900448905 zo dňa 18.8.2005
  1290.06 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 01.01.2014
  41 / 2014   Faktúra za služby pevnej siete
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.8.2005
  14.39 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 01.01.2014
  4 / 2014   Faktúra za dodanie a montáž kotla pre kotolňu v objekte ZOS Hospodárska 62 Trnava
objednávka č. 293/2013
Súvisiaca objednávka:
  995.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   0 03.01.2014
  6 / 2014   Faktúra za servis na úseku a ochrany pred požiarmi. funkciu technika PO odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NRSRč. 314 / 2001 - mesiac január 2014
zmluva z dňa 13.12.2010
  302.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 03.01.2014
  9   Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za pranie v mesiaci 12/2013, na základe objednávky č. 315/2013 z dňa 03.12.2013 a objednávky č. 335/2013 z dňa 12.12.2013.
Súvisiaca objednávka:
  115.14 €   Stuhl s.r.o.   Bulharská 44, 91701 Trnava   36244848 07.01.2014
  10   Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace 10, 11, 12 / 2013, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994.   727.97 €   ELVYT spol. s.r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 07.01.2014
  20 / 2014   Faktúra za zabezpečnie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.
zmluva č.2629/2012
Súvisiaca zmluva:
  4895.52 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 07.01.2014
    faktúry zverejnené 7.1.2014,OS
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Elvyt 1x (zmluva zo dňa 8.4.1994)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.9.2013)
Senické a skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Katolicka jednota Slov. 1x (zmluva zo dňa 1.2.2006)
Vaša Slovensko 1x (zmluva zo dňa 15.6.2005)
Slovnaft 1x (zmluva zo dňa 25.3.2006)
  0.00 €       0 08.01.2014
    faktúry zverejnené 8.1.2014,OS
orange 18 x (zmluvy zo dňa 12.11.2018)
  0.00 €       0 08.01.2014
  24/2014   faktúra za viacnásobné čistenie kanaliz.potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
obj. č. 361/2013
Súvisiaca objednávka:
  105.60 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 08.01.2014
  25/2014   faktúra za prevádzkovanie celoročného servisu plynových kotolní za obdobie 12/2013
obj. č. 56/2013
Súvisiaca objednávka:
  143.70 €   ELFE TZB   Rybníkova 14, 91701 Trnava   0 08.01.2014
  34/2014   faktúra za odber tepla a TUV za obdobie 12/2013
zmluva z dňa 11.2.2009
  36826.36 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 08.01.2014
  39/2014   faktúra za teplo
zmluva z dňa 26.2.2013
Súvisiaca zmluva:
  713.71 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 09.01.2014
    faktúry zverejnené 13.1.2014,OS
Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006)
  0.00 €       0 13.01.2014
  60   Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .   16.75 €   .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 13.01.2014
  61   Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .   60.97 €   .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 13.01.2014
    faktúry zverejnené 14.1.2014,OS
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2 x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Šesták 3 (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 13 (zmluva účinná od 9.2.2013)
Vikon 1 (zmluva účinná od 1.7.2013)
KH Technik (zmluva účinná od4.12.2013)
  0.00 €       0 14.01.2014
  98/2014   faktúra za zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy tepelno-technického zariadenia v OST V jame 3, Trnava
zmluva z dňa 02.02.2013
Súvisiaca zmluva:
  169.99 €   ESM-YZAMER, s.r.o.   Skladová 2, 917 01 Trnava   0 16.01.2014
    faktúry zverejnené 16.1.2014,OS
Strojmat (objednávka zo dňa 13.1.2014)
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)
Poradca podnikateľa (objednávka zo dňa 16.1.2014)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013)
Senické a Skal. pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Vikon (zmluva účinná od26.6.2013)
KH Technik (zmluva účinná od 1.7.2013)
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)
Auto Frim (zmluva účinná od 19.6.2013)
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006)
  0.00 €       0 16.01.2014
    faktúry zverejnené 17.1.2014,OS
Križanová 1x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013)
  0.00 €       0 17.01.2014
    faktúry zverejnené 19.1.2014,OS
Zmo región (objednávka zo dňa 19.1.2014 č7/2014/A)
  0.00 €       0 19.01.2014
  104 / 2014   zmluva č. 408/08/TT   0.00 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 20.01.2014
  108   Faktúra (priajatá dňa 20.01.2014) za zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava. Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
  67.45 €   Sklenárstvo Michal Hanák   Stromová ul. 36, 91701 Trnava   30755638 20.01.2014
    BOhuš Šesták (zmluva účinná od 27.6 2013) 4x
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)3x
Križanova OZ (zmluva účinná od 24.4.2013)4x
TSV papier (zmluva zo dňa 22.9.2014)
Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 3x
  0.00 €       0 22.01.2014
  141/2014   faktúra za dodanie tovaru a služieb za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, Dedinská 110, Trnava
zml. č. 3492/2013
Súvisiaca zmluva:
  191.33 €   MAGNA E.A. s.r.o.   Beethovenova 5/1810, Piešťany   0 23.01.2014
  142/2014   faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, V jame 3, Trnava
zmluva z dňa 7.1.2013
Súvisiaca zmluva:
  -205.86 €   MAGNA E.A. s.r.o.   Beethovenova 5/1810, Piešťany   0 23.01.2014
  145   Faktúra (prijatá dňa 23.01.2014) za opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
  1997.77 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 23.01.2014
    faktúry zverejnené 24.1.2014,OS
Tatrachema 2x (zmluva účinná od 22.7.2013)
Šesták 8x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 7x(zmluva účinná od 9.2.2013)
Demos (objednávka zo dňa 22.1.2014)
KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013)
Copy print (zmluva zo dňa 16.11.2010)
Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006)
  0.00 €       0 24.01.2014
  152   Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava na ploche o výmere 300 m2.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  90.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 27.01.2014
  153   Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava na ploche o výmere 665 m2.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  199.50 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 27.01.2014
  188/2014   faktúra za TV monitoring potrubia a vysokotlakové čistenie kanalizácie v objekte Záujmové združenie Rodina, Okružná č.20,Trnava
obj. č. 9/2014
Súvisiaca objednávka:
  353.40 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 31.01.2014
    faktúry zverejnené 31.1.2014,OS
TVS papier (zmluva účinná od 24.7.2013)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 9.2.2013)
  0.00 €       0 31.01.2014
    pokladničné bloky zverejnené 31.1.2014,OS   0.00 €       0 31.01.2014
  205,206   Faktúry za TÚV
zmluva z dňa 11.2.2009
  0.00 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 03.02.2014
  187   Faktúra (prijatá dňa 30.01.2014) za opravu a výmenu potrubia SV a TÚV a za opravu stúpačky kanalizácie (havária) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2434.58 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 04.02.2014
  226   Faktúra (prijatá dňa 04.02.2014) za zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť.
Súvisiaca objednávka:
  25.12 €   Sklenárstvo Michal Hanák   Stromová ul. 36, 91701 Trnava   30755638 04.02.2014
  242/2014   faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014
zmluva č. 2629/2012
Súvisiaca zmluva:
  4895.52 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 05.02.2014
  243/2014   faktúra za odber elektriny za február 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597
Súvisiaca zmluva:
  54.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 05.02.2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 > >>

Strana 1 z 242