SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  778 / 2011   Faktúra za vodné a stočné.   7301.20 €       0 00.00.0000
  1465 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Poliklinika - Starohájska 2 ) - EON   3123.10 €       0 00.00.0000
  2318/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  3.25 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   34113053 02.01.0000
  2322/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  3.25 €   Orange slovensko a.s.   Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica   35697270 02.01.0000
  2311/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  3.25 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 02.01.0000
  2320/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  18.52 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 02.01.0000
  2321/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  15.05 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 02.01.0000
  2219/2017   ochrana pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 03.01.0000
  667 / 2011   Faktúra za odobraté stravné listky   8700.00 €       0 02.05.2011
  693 / 2011   Faktúra za izo dňa 26.4. 2011 za opakované! čistenie kanalizačného potrubia v objekte Veterná 18/F   246.95 €       0 02.05.2011
  746 / 2011   Faktúra za odber tepla v objektoch SSS   22118.97 €       0 02.05.2011
  694 / 2011   Faktúra za dodávku plynu - ZOS Hospodárska   1120.83 €       0 02.05.2011
  694 / 2011   Vyúčtovanie za odber plynu v objekte Coburgova 27   2177.50 €       0 02.05.2011
  703 / 2011   Faktúra za poskytovanie nepretržitej strážnej služby - Mestská Poliklinika, Starohájska 2   3929.20 €       0 04.05.2011
  735 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Poliklinika - Starohájska 2 ) - EON   2484.23 €       0 09.05.2011
  733 / 2011   Faktúra za telekomunikačné služby - T-COM   1116.95 €       0 09.05.2011
  754 / 2011   Faktúra za opravu poškodeného oplotenia   200.13 €       0 10.05.2011
  756 / 2011   Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu   61.33 €       0 11.05.2011
  767 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služby - el. energia (Klementisova 52) - EON   1669.06 €       0 12.05.2011
  767 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Kollárova 24) - EON   2285.54 €       0 12.05.2011
  845 / 2011   Faktúra za odstránenie havarijného stavu strechy v objekte Kollárova 24   4.00 €       0 26.05.2011
  856 / 2011   Faktúra za monitoring a čistenie kanalizačného potrubia   707.34 €       0 27.05.2011
  859 / 2011   Faktúra za kalibráciu alkohol testeru Blowing   75.00 €       0 27.05.2011
  864 / 2011   Faktúra za odobrané stravné lístky   9000.00 €       0 30.05.2011
  833 / 2011   Faktúra za dodávku plynu - Coburgova 27   2177.50 €       0 01.06.2011
  883 / 2011   Faktúra za plyn   958.33 €       0 01.06.2011
  904 / 2011   Faktúra za poskytovanie nepretržitej strážnej služby - Mestská Poliklinika, Starohájska 2   4079.60 €       0 06.06.2011
  906 / 2011   Faktúra za servisné služby a konzultácie   650.00 €       0 06.06.2011
  908 / 2011   Faktúra za servisné služby a konzultácie   900.00 €       0 06.06.2011
  907 / 2011   Faktúra za servisné služby a konzultácie   250.00 €       0 06.06.2011
  928 / 2011   Faktúra za telekomunikačné služby - T-COM   1216.21 €       0 08.06.2011
  982 / 2011   Faktúra za vodné a stočné   6258.25 €       0 17.06.2011
  945 / 2011   Faktúra za projektové práce   1685.00 €       0 21.06.2011
  1046 / 2011   Fakturúra za služby spojené s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava   5615.84 €       0 30.06.2011
  1054 / 2011   Faktúra za odobraté stravné lístky   8100.00 €       0 30.06.2011
  1104 / 2011   Faktúra za poskytovanie nepretržitej strážnej služby - Mestská Poliklinika, Starohájska 2   3872.70 €       0 07.07.2011
  1120 / 2011   Faktúra za telekomunikačné služby - T-COM   1249.17 €       0 08.07.2011
  1150 / 2011   Faktúra za maľby a nátery v priestoroch kuchyne SSS, Vl. Klementisa 51   1096.62 €       0 21.07.2011
  1151 / 2011   Fakturácia za maľbu a nátery v priestoroch kuchyne, Mozartova 10   903.04 €       0 21.07.2011
  1181 / 2011   Faktúra za odobraté stravné lístky   9600.00 €       0 01.08.2011
  1194 / 2011   Faktúra za poskytovanie nepretržitej strážnej služby - Mestská Poliklinika, Starohájska 2   3966.80 €       0 03.08.2011
  1229 / 2011   Faktúra za odber tepla a teplej úžitkovej vody v objektoch SSS   20782.98 €       0 08.08.2011
  1233 / 2011   Faktúra za telekomunikačné služby - T-COM   1083.42 €       0 09.08.2011
  1239 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služby - el. energia (Kollárova 24, Veterná) - EON   2154.34 €       0 12.08.2011
  1239 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Coburgova 24) - EON   2289.80 €       0 12.08.2011
  1239 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Vl. Clementisa 51) - EON   1374.54 €       0 12.08.2011
  1239 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Beethovenova 24) - EON   1034.08 €       0 12.08.2011
  1245 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Poliklinika - Starohájska 2 ) - EON   2690.03 €       0 15.08.2011
  1248 / 2011   Faktúra za vodné a stočné   5372.82 €       0 15.08.2011
  1335 / 2011   Fakturúra za odobraté stravné lístky   7800.00 €       0 31.08.2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 > >>

Strana 1 z 229