SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Dátum vyhotovenia Stiahnuť
  778 / 2011   Faktúra za vodné a stočné.   7301.20 €       0 00.00.0000
  1465 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Poliklinika - Starohájska 2 ) - EON   3123.10 €       0 00.00.0000
  2318/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  3.25 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   34113053 02.01.0000
  2322/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  3.25 €   Orange slovensko a.s.   Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica   35697270 02.01.0000
  2311/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  3.25 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 02.01.0000
  2320/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  18.52 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 02.01.0000
  2321/2016   Tel.hovory
Súvisiaca zmluva:
  15.05 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 02.01.0000
  667 / 2011   Faktúra za odobraté stravné listky   8700.00 €       0 02.05.2011
  693 / 2011   Faktúra za izo dňa 26.4. 2011 za opakované! čistenie kanalizačného potrubia v objekte Veterná 18/F   246.95 €       0 02.05.2011
  746 / 2011   Faktúra za odber tepla v objektoch SSS   22118.97 €       0 02.05.2011
  694 / 2011   Faktúra za dodávku plynu - ZOS Hospodárska   1120.83 €       0 02.05.2011
  694 / 2011   Vyúčtovanie za odber plynu v objekte Coburgova 27   2177.50 €       0 02.05.2011
  703 / 2011   Faktúra za poskytovanie nepretržitej strážnej služby - Mestská Poliklinika, Starohájska 2   3929.20 €       0 04.05.2011
  735 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Poliklinika - Starohájska 2 ) - EON   2484.23 €       0 09.05.2011
  733 / 2011   Faktúra za telekomunikačné služby - T-COM   1116.95 €       0 09.05.2011
  754 / 2011   Faktúra za opravu poškodeného oplotenia   200.13 €       0 10.05.2011
  756 / 2011   Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu   61.33 €       0 11.05.2011
  767 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služby - el. energia (Klementisova 52) - EON   1669.06 €       0 12.05.2011
  767 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Kollárova 24) - EON   2285.54 €       0 12.05.2011
  845 / 2011   Faktúra za odstránenie havarijného stavu strechy v objekte Kollárova 24   4.00 €       0 26.05.2011
  856 / 2011   Faktúra za monitoring a čistenie kanalizačného potrubia   707.34 €       0 27.05.2011
  859 / 2011   Faktúra za kalibráciu alkohol testeru Blowing   75.00 €       0 27.05.2011
  864 / 2011   Faktúra za odobrané stravné lístky   9000.00 €       0 30.05.2011
  833 / 2011   Faktúra za dodávku plynu - Coburgova 27   2177.50 €       0 01.06.2011
  883 / 2011   Faktúra za plyn   958.33 €       0 01.06.2011
  904 / 2011   Faktúra za poskytovanie nepretržitej strážnej služby - Mestská Poliklinika, Starohájska 2   4079.60 €       0 06.06.2011
  906 / 2011   Faktúra za servisné služby a konzultácie   650.00 €       0 06.06.2011
  908 / 2011   Faktúra za servisné služby a konzultácie   900.00 €       0 06.06.2011
  907 / 2011   Faktúra za servisné služby a konzultácie   250.00 €       0 06.06.2011
  928 / 2011   Faktúra za telekomunikačné služby - T-COM   1216.21 €       0 08.06.2011
  982 / 2011   Faktúra za vodné a stočné   6258.25 €       0 17.06.2011
  945 / 2011   Faktúra za projektové práce   1685.00 €       0 21.06.2011
  1046 / 2011   Fakturúra za služby spojené s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava   5615.84 €       0 30.06.2011
  1054 / 2011   Faktúra za odobraté stravné lístky   8100.00 €       0 30.06.2011
  1077 / 2011   Faktúra za opravu bleskovodného zariadenia na Zdravotnom stredisku Mozartova 3   5800.00 €       0 04.07.2011
  1104 / 2011   Faktúra za poskytovanie nepretržitej strážnej služby - Mestská Poliklinika, Starohájska 2   3872.70 €       0 07.07.2011
  1120 / 2011   Faktúra za telekomunikačné služby - T-COM   1249.17 €       0 08.07.2011
  1150 / 2011   Faktúra za maľby a nátery v priestoroch kuchyne SSS, Vl. Klementisa 51   1096.62 €       0 21.07.2011
  1151 / 2011   Fakturácia za maľbu a nátery v priestoroch kuchyne, Mozartova 10   903.04 €       0 21.07.2011
  1181 / 2011   Faktúra za odobraté stravné lístky   9600.00 €       0 01.08.2011
  1194 / 2011   Faktúra za poskytovanie nepretržitej strážnej služby - Mestská Poliklinika, Starohájska 2   3966.80 €       0 03.08.2011
  1229 / 2011   Faktúra za odber tepla a teplej úžitkovej vody v objektoch SSS   20782.98 €       0 08.08.2011
  1233 / 2011   Faktúra za telekomunikačné služby - T-COM   1083.42 €       0 09.08.2011
  1239 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služby - el. energia (Kollárova 24, Veterná) - EON   2154.34 €       0 12.08.2011
  1239 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Coburgova 24) - EON   2289.80 €       0 12.08.2011
  1239 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Vl. Clementisa 51) - EON   1374.54 €       0 12.08.2011
  1239 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Beethovenova 24) - EON   1034.08 €       0 12.08.2011
  1245 / 2011   Faktúra za opakované dodávky tovaru a služieb - el. energia (Poliklinika - Starohájska 2 ) - EON   2690.03 €       0 15.08.2011
  1248 / 2011   Faktúra za vodné a stočné   5372.82 €       0 15.08.2011
  1335 / 2011   Fakturúra za odobraté stravné lístky   7800.00 €       0 31.08.2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 > >>

Strana 1 z 125