SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - ZMLUVY Prihlásiť


Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota
s DPH
Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Platnosť od Platnosť do Stiahnuť
    NEKA TRADE spol. s r.o.   0.00 €   NEKA TRADE spol. s r.o.   NEKA TRADE spol. s r.o. so sídlom : Ľudová 1451/29, 917 01 Trnava , SR   46122729 18.12.2014   18.12.2014   18.12.2015
  11-16-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 19.12.2014   22.12.2014   00.00.0000
  11-17-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 19.12.2014   00.00.0000   00.00.0000
    Rámcová zmluva o poskytnutí služieb (DDD)   0.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 19.12.2014   19.12.2014   00.00.0000
    Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-12-2014   0.00 €       0 23.12.2014   22.12.2014   31.12.2017
    Kolektívna zmluva na rok 2015   0.00 €       0 29.12.2014   00.00.0000   00.00.0000
    Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby   0.00 €   Oboril Peter   Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava   0 31.12.2014   01.01.2015   31.12.2015
    Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-13-2014   0.00 €       0 05.01.2015   30.12.2014   31.12.2017
    Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-14-2014   0.00 €       0 05.01.2015   23.12.2014   31.12.2017
    Zmluva o zabezpečení klinickej praxe   0.00 €   Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce   Hornopotočná 23, 918 43 Trnava prof. doc. JUDr. Marek Šmíd, PhD. 318 25 249   318 16.01.2015   16.01.2015   14.01.2016
  19-01-2015   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 20.01.2015   16.01.2015   31.12.2017
    Zmluva o dodávke a odbere tepla   0.00 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 28.01.2015   01.01.2015   31.12.2015
    Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2015   0.00 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 02.02.2015   00.00.0000   00.00.0000
    Uznanie dlhu a splátkový kalendár   0.00 €       0 02.02.2015   28.01.2015   31.07.2015
    MlK , s.r.o.,   0.00 €   MlK , s.r.o.,   MlK , s.r.o., Hollého 1999/ 13, 927 05   34099514 09.02.2015   10.02.2015   10.02.2016
  312   Zmluva o nájme   0.00 €       48025771 20.02.2015   00.00.0000   00.00.0000
    ZMLUVA O ODBERE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO A REŠTAURAČNÉHO ODPADU A ODBERE POUŽITÉHO JEDLÉHO OLEJA   0.00 €   Waste for taste s.r.o.   Waste for taste s.r.o. Adresa: Piešťanská 3 ,91701 Trnava   46549625 15.03.2015   16.03.2015   16.03.2016
    KON - RAD spol. s r.o .   0.00 €   KON - RAD spol. s r.o .   KON - RAD spol. s r.o . Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava   684104 23.03.2015   23.03.2015   24.03.2016
  0307-2015   Rozhodnutie č. 0307-2015 - Poplatok za komunálne odpady   0.00 €       0 25.03.2015   00.00.0000   00.00.0000
  6643-2015   Rozhodnutie č. 6643-2015 - Poplatok za komunálne odpady   0.00 €       0 25.03.2015   00.00.0000   00.00.0000
  19-02-2015   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 25.03.2015   26.03.2015   31.03.2018
  19-03-2015   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 25.03.2015   27.03.2015   31.03.2018
  11-01-2015   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 25.03.2015   01.04.2015   00.00.0000
    Zmluva o nájme   0.00 €       0 27.03.2015   00.00.0000   00.00.0000
  11-02-2015   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 31.03.2015   01.04.2015   00.00.0000
  313   Zmluva o nájme č.313   0.00 €       0 01.04.2015   00.00.0000   00.00.0000
  314   Zmluva o nájme č.314   0.00 €       0 01.04.2015   00.00.0000   00.00.0000
  19-04-2015   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 02.04.2015   01.04.2015   31.03.2018
  315   Zmluva o nájme č.315   0.00 €       0 02.04.2015   00.00.0000   00.00.0000
  316   Zmluva o nájme č.316   0.00 €       0 02.04.2015   00.00.0000   00.00.0000
  19-05-2015   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 02.04.2015   01.04.2015   31.03.2018
    Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet   0.00 €   TT-IT, s.r.o.   Trhová 2, 917 01 Trnava   0 23.04.2015   01.05.2015   30.04.2017
    Dodatok č. 4 k zmluve č. 165   0.00 €       0 30.04.2015   01.05.2015   00.00.0000
    Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet   0.00 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 01.05.2015   30.11.0000   30.11.0000
  19-06-2015   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 13.05.2015   14.05.2015   30.04.2018
  19-07-2015   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 14.05.2015   15.05.2015   30.04.2018
      0.00 €       0 22.05.2015   00.00.0000   00.00.0000
    Kúpna zmluva Demifood   0.00 €   Demifood spol.s.r..o   Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501   36324124 04.06.2015   05.06.2015   05.06.2016
  19-08-2015   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 09.06.2015   11.06.2015   31.05.2018
    Zmluva o uverejnení inzercie   0.00 €   MEDIATEL spol. s r.o.   Miletičova 21, 821 08 Bratislava   0 09.06.2015   09.06.2015   08.06.2016
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 12.06.2015   09.06.2015   31.10.2015
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 12.06.2015   09.06.2015   31.10.2015
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 15.06.2015   15.06.2015   30.09.2015
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 15.06.2015   09.06.2015   30.11.2015
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 15.06.2015   15.06.2015   15.12.2015
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 17.06.2015   17.06.2015   31.12.2015
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 18.06.2015   15.06.2015   30.10.2015
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 18.06.2015   15.06.2015   30.10.2015
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 23.06.2015   22.06.2015   20.12.2015
  Z201512738   Kúpna zmluva č. Z201512738   0.00 €   Senické a skalické pekárne, a.s.   Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika   31416306 23.06.2015   01.06.2015   00.00.0000

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>

Strana 3 z 17