SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - ZMLUVY Prihlásiť


Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota
s DPH
Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Platnosť od Platnosť do Stiahnuť
  19-16-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 24.05.2016   25.05.2016   30.04.2019
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 31.05.2016   30.11.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 31.05.2016   30.11.0000   30.11.0000
  č. Z20169602_Z   Nákup rôznych potravinových výrobkov   0.00 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 06.06.2016   30.11.0000   30.11.0000
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 08.06.2016   07.06.2016   31.12.2016
  13-004-2016   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 09.06.2016   06.06.2016   06.09.2016
  13-005-2016   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 09.06.2016   08.06.2016   08.09.2016
  11-04-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 10.06.2016   15.06.2016   00.00.0000
  11-05-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 10.06.2016   15.06.2015   00.00.0000
  11-06-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 10.06.2016   15.06.2016   00.00.0000
    Zmluva o uverejnení inzercie   0.00 €   MEDIATEL spol. s r.o.   Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2   0 13.06.2016   25.05.2016   30.11.0000
  11-07-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 14.06.2016   17.06.2016   00.00.0000
  11-08-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 14.06.2016   17.06.2016   00.00.0000
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 14.06.2016   10.06.2016   31.12.2016
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 14.06.2016   01.06.2016   31.08.2016
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 20.06.2016   17.06.2016   31.12.2016
  11-09-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 20.06.2016   22.06.2016   00.00.0000
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 21.06.2016   15.06.2016   31.10.2016
    Dodatok č. 3 - MB - Martinkovičová   0.00 €       0 22.06.2016   01.06.2016   31.05.2017
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 29.06.2016   30.11.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 29.06.2016   30.11.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 29.06.2016   30.11.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 29.06.2016   30.11.0000   30.11.0000
    Orange   0.00 €   Orange Slovensko, a.s.   Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava   35697270 30.06.2016   30.11.0000   30.11.0000
  Č5611862249   Slovnaft   0.00 €   Slovnaft a.s.   Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava   31322832 30.06.2016   30.11.0000   30.11.0000
  10001698   Vaša stravovacia ,zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov   0.00 €   Vaša Slovensko   Vaša Slovensko , Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava   35683813 30.06.2016   30.11.0000   30.11.0000
  146   Uživanie plavarne Zátvor   0.00 €   SKaŠZ Trnava   SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava   0 30.06.2016   30.11.0000   30.11.0000
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 01.07.2016   14.06.2016   25.11.2016
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 01.07.2016   14.06.2016   20.11.2016
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 01.07.2016   22.06.2016   15.09.2016
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 01.07.2016   22.06.2016   15.12.2016
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 01.07.2016   22.06.2016   15.11.2016
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 01.07.2016   22.06.2016   15.11.2016
    Zmluva o výpožičke   0.00 €       0 01.07.2016   01.07.2016   00.00.0000
  Z20169610_Z   Nákup pekárenských výrobkov   0.00 €   Senické a skalické pekárne, a.s.   Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika   31416306 04.07.2016   04.07.2016   04.07.2017
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 04.07.2016   30.11.0000   30.11.0000
    Dohoda   0.00 €       0 04.07.2016   01.07.2016   22.12.2016
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 08.07.2016   30.11.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 08.07.2016   30.11.0000   30.11.0000
  19-17-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 11.07.2016   01.06.2016   31.05.2019
  19-18-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 11.07.2016   11.07.2016   31.05.2019
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 20.07.2016   01.07.2016   22.12.2016
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 29.07.2016   27.06.2016   30.11.2016
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 08.08.2016   08.08.2016   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 08.08.2016   08.08.2016   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 08.08.2016   08.08.2016   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 08.08.2016   08.08.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 08.08.2016   08.08.2016   30.11.0000
  19-19-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 10.08.2016   01.08.2016   31.07.2019
  19-21-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 10.08.2016   11.08.2016   30.06.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>

Strana 6 z 17