SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - ZMLUVY Prihlásiť


Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota
s DPH
Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Platnosť od Platnosť do Stiahnuť
  19-22-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 10.08.2016   01.08.2016   31.07.2019
  11-10-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 12.08.2016   15.08.2016   00.00.0000
  19-20-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 12.08.2016   01.08.2016   31.07.2019
  19-23-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 12.08.2016   01.08.2016   31.07.2019
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 12.08.2016   12.08.2016   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 12.08.2016   12.08.2016   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 12.08.2016   12.08.2016   30.11.0000
  Kúpna zmluva č. Z2     0.00 €       0 17.08.2016   30.11.0000   30.11.0000
  19-25-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 17.08.2016   01.08.2016   31.07.2019
  19-24-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 17.08.2016   19.08.2016   30.06.2019
    Zmluva o dodávke a odbere tepla   0.00 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 18.08.2016   01.08.2016   00.00.0000
  19-26-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 22.08.2016   01.08.2016   31.07.2019
  323   Zmluva o nájme   0.00 €       0 31.08.2016   00.00.0000   00.00.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 31.08.2016   30.11.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 31.08.2016   30.11.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 31.08.2016   30.11.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 31.08.2016   30.11.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 31.08.2016   30.11.0000   30.11.0000
  Kúpna zmluva   Kúpna zmluva Citroen Jumper   0.00 €       0 02.09.2016   30.11.0000   30.11.0000
  Kúpna zmluva č. Z   Kúpna zmluva č. Z201623433_Z Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka   0.00 €       0 05.09.2016   30.11.0000   30.11.0000
  321   Zmluva o nájme   0.00 €       0 14.09.2016   01.11.2016   30.11.0000
  21092016   Zmluva o dielo   0.00 €   Milan Čeman   Kopánková č. 13, Trnanva   0 21.09.2016   01.10.2016   30.12.2016
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 26.09.2016   21.09.2016   31.12.2016
  776/2016   zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C   0.00 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 29.09.2016   01.01.0000   00.00.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podl'a § 51 zák. č. 40/1964 Zb. ObČian sky zákonník   0.00 €       0 30.09.2016   30.11.0000   30.11.0000
    Kolektívna zmluva na rok 2017   0.00 €       0 30.09.2016   00.00.0000   00.00.0000
    Dodatok č. 4 - MB - Lendelová   0.00 €       0 03.10.2016   01.06.2016   31.05.2017
  322   Zmluva o nájme č. 322   0.00 €       0 07.10.2016   30.11.0000   30.11.0000
  11-11-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 11.10.2016   10.10.2016   00.00.0000
  11-12-2016   Nájomná zmluva   0.00 €       0 17.10.2016   14.10.2016   00.00.0000
  13-006-2016   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 17.10.2016   14.10.2016   14.01.2017
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 18.10.2016   03.10.2016   31.12.2016
  ZMLUVA O DIELO uzatv   ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi   0.00 €       0 24.10.2016   30.11.0000   30.11.0000
    ZMLUVA O DIELO   0.00 €       0 24.10.2016   30.11.0000   30.11.0000
  19-27-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 27.10.2016   28.10.2016   30.09.2019
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 02.11.2016   27.10.2016   28.02.2017
  Zmluva o poskytovan   Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá   0.00 €   Auto FRIM spol. s r.o.   Pri Kalvárii 5, 91700 Trnava, Slovenská republika   34113053 07.11.2016   30.11.0000   30.11.0000
  11-13-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 09.11.2016   14.11.2016   00.00.0000
  Z201636828_Z   Zmluva o poskytovaní služieb (Auto Frim)   0.00 €   Auto FRIM, spol s r.o.   Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava   34113053 09.11.2016   14.11.2016   13.11.2017
  19-28-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 10.11.2016   01.10.2016   30.09.2019
  19-29-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 10.11.2016   14.11.2016   30.09.2019
  19-30-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 16.11.2016   01.10.2016   30.09.2019
  Z201638749_Z   Kúpna zmluva č. Z201638749_Z   0.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   0 16.11.2016   01.01.2017   31.12.2017
  1033/2016   Darovacia zmluva   0.00 €   TM Real s.r.o.   TM Real s.r.o. ,Gorkého 10/129 ,811 01 Bratislava   36785230 24.11.2016   30.11.0000   30.11.0000
  Z201641882_Z   Kúpna zmluva č. Z201641882_Z   0.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 25.11.2016   01.01.2017   31.12.2017
  DOHODA o starostlivo     0.00 €       0 30.11.2016   30.11.0000   30.11.0000
  DOHODA o starostlivo     0.00 €       0 30.11.2016   30.11.0000   30.11.0000
    Dodatok č. 2 - MB - Kochajdová   0.00 €       0 30.11.2016   30.11.2016   30.09.2017
  13-007-2016   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 02.12.2016   01.12.2016   28.02.2017
  19-31-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 05.12.2016   01.10.2016   30.09.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>

Strana 7 z 17