SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - ZMLUVY Prihlásiť


Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota
s DPH
Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Platnosť od Platnosť do Stiahnuť
  19-32-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 08.12.2016   01.08.2016   30.09.2019
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 15.12.2016   14.12.2016   31.01.2017
  11-14-2016   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 21.12.2016   00.00.0000   00.00.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   0.00 €       0 23.12.2016   30.11.0000   30.11.0000
  DOHODA o starostlivo     0.00 €       0 23.12.2016   30.11.0000   30.11.0000
  Kúpna zmluva č. Z2   Kancelárske potreby   0.00 €   Tibor Varga TSV PAPIER   Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika   32627211 23.12.2016   30.11.0000   30.11.0000
  325   Zmluva o nájme č.325   0.00 €   Bc. Jana Rybanská     0 28.12.2016   28.12.2016   00.00.0000
  Kúpna zmluva č. Z2   Občerstvenie na spoločenské akcie pre denné centrá   0.00 €   Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO   Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO Sídlo: Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka, Slovenská republika   33559520 28.12.2016   30.11.0000   30.11.0000
  324   zmluva o nájme č. 324   0.00 €   Génius n. o.     0 30.12.2016   30.12.2016   00.00.0000
  Z201648327_Z   Kúpna zmluva na kancelárske potreby   0.00 €   Tibor Varga TSV PAPIER   Vajanského 80, 98401 Lučenec   32627211 30.12.2016   05.01.2017   04.01.2018
  Z201648584_Z   Kúpna zmluva na občerstvenie na spoločenské akcie pre denné centrá   0.00 €   Beáta Rašlíková - Pivo-Limo   Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka   33559520 30.12.2016   10.01.2017   09.01.2018
    Dodatok č.1 K Zmluve o poskytovaní vývojovej podpory APV a servisných služieb   0.00 €       0 30.12.2016   30.11.0000   30.11.0000
    Zmluva o PZS   0.00 €   OBORIL Peter   Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava   0 30.12.2016   01.01.2017   31.12.2017
  Kúpna zmluva č. Z2   Nákup čistiacich prostriedkov   0.00 €   TATRACHEMA VD   TATRACHEMA VD Sídlo: Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika   31434193 26.00.2017   30.11.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 4011964 Zb. Občiansky zákonnik   0.00 €       0 05.01.2017   30.11.0000   30.11.0000
  Zmluva o poskytovan   Autobusová doprava pre denné centrá   0.00 €   Jozef Hutár   Jozef Hutár Sídlo: Kostolná 5063/10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika   33217432 09.01.2017   30.11.0000   30.11.0000
  Z2017416_Z   Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár)   0.00 €   Jozef Hutár   Kostolná 5063/10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou   33217432 10.01.2017   18.01.2017   17.01.2018
  11-01-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 15.01.2017   18.01.2017   00.00.0000
  49/2017   Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D a E   0.00 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 18.01.2017   01.01.2017   00.00.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená po4 Zb. Občiansky zákonnik   0.00 €       0 30.01.2017   30.11.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená po4 Zb. Občiansky zákonnik   0.00 €       0 31.01.2017   30.11.0000   30.11.0000
    DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená po4 Zb. Občiansky zákonnik   0.00 €       0 31.01.2017   30.11.0000   30.11.0000
  Z20172921_Z   Zmluva o poskytovaní služieb   0.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33/973, 917 01 Trnava   0 01.02.2017   06.02.2017   05.02.2018
  Dodatok   Dodatok č.3   0.00 €       0 01.02.2017   01.02.2017   00.00.0000
  Z20172921_Z   Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD)   0.00 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 02.02.2017   06.02.2017   05.02.2018
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 08.02.2017   16.01.2017   20.04.2017
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 08.02.2017   07.02.2017   30.04.2017
  Z20175237_Z   Kúpna zmluva na Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče   0.00 €   Vladimír Kopún   Hôrka nad Váhom 49, 91632   11746106 13.02.2017   17.02.2017   16.02.2018
  Kúpna zmluva č. Z2   Elektroinštalačný materiála elektrospotrebiče   0.00 €       0 17.02.2017   30.11.0000   30.11.0000
    Zmluva o dielo - Kopility MB   0.00 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava   36259888 02.03.2017   01.03.2017   00.00.0000
    Zmluva o dielo - Vyregulovanie MB   0.00 €   Milan Čeman   Kopánkova 13, 91701 Trnava   17702178 06.03.2017   03.03.2017   00.00.0000
    ZMLUVA O ODBERE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO A REŠTAURAČNÉHO ODPADU A ODBERE POUŽITÉHO JEDLÉHO OLEJA   0.00 €   biomarina – biowaste s.r.o.   biomarina – biowaste s.r.o. Suchá nad Parnou 255, 919 01 Suchá nad Parnou   50336932 15.03.2017   30.11.0000   30.11.0000
    Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka   0.00 €       0 22.03.2017   30.11.0000   30.11.0000
      0.00 €       0 24.03.2017   00.00.0000   00.00.0000
    Dodatok č. 1 - MB - Bukovčan   0.00 €       0 25.03.2017   01.12.0000   30.11.0000
  Dodatok č.3   Dodatok č.3   0.00 €       0 29.03.2017   01.04.2017   00.00.0000
      0.00 €       0 29.03.2017   00.00.0000   00.00.0000
  11-02-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 31.03.2017   01.01.2017   30.11.0000
  19-01-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 31.03.2017   01.04.2017   31.03.2020
  19-02-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 31.03.2017   01.04.2017   31.03.2020
  19-03-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 03.04.2017   01.04.2017   29.02.2020
  Kúpna zmluva č. Z2   Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní   0.00 €   Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika   Andrej Holka , Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika   47711876 10.04.2017   10.04.0000   10.04.2018
    ZMLUVA 0 Dl ELO uzatvorená podl'a § 536 zákona č. 5 l 3/ 1991 Zb. Obchodného 7ákonníka v znen! ncsko ich predpisov medzi   0.00 €   FERRO spol. s r.o.   FERRO spol. s r.o. Karpatská 2. 811 05 Bratislava   31356435 10.04.2017   30.11.0000   30.11.0000
    Z ML U V A O N Á J M E B V T U č. : ll -03- 2017 uzavretá podľa § 663 a nasl., § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka u § 2 zákona Sl\'R č. 189/92 Zb.   0.00 €       0 20.04.2017   30.11.0000   30.11.0000
    Z lL LVA O ÁJ M E BYTl č.: ll -04-2017 uzavretá podľa § 663 a n(l)l., § 685 a nasl. Občianskeho l.ál\onnika a§ 2 ákona S:--1R č. 189'92 Zb.   0.00 €       0 20.04.2017   30.11.0000   30.11.0000
    ZMLUVA O NÁJME OBYTNEJ MlESTNOSTI č.: 13 -002- 2017 w.avretá podľa§ 717 a § 663 a nasl. Občianskeho zákonnika   0.00 €       0 20.04.2017   30.11.0000   30.11.0000
    Z l\1 L U V A O NÁJME BYT U č.: ll- 05 - 2017 uzavretá podľa § 663 a nasl., § 685 a nasl. Občianske ho zákonníka a § 2 zákona č. 189/92 Zb.   0.00 €       0 21.04.2017   30.11.0000   30.11.0000
    ZM LUV A O NÁ JM E ZMLUV A O NÁJM E BYT Uč.: ll -06- 2017   0.00 €       0 25.04.2017   30.11.0000   30.11.0000
  Kúpna zmluva č. Z2   Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín   0.00 €   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ , Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika   43555811 25.04.2017   25.04.2017   25.04.2018
  Kúpna zmluva č. Z2   Nákup mrazenej zeleniny   0.00 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany, Slovenská republika   31428819 09.05.2017   09.05.2017   09.05.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>

Strana 8 z 17