SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - ZMLUVY Prihlásiť


Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota
s DPH
Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Platnosť od Platnosť do Stiahnuť
  Z M L ľ V i\ O N Á   Z M L ľ V i\ O N Á .r ME B Y T U č. : ll -07 -2017 uzavre tá pod ľa § 663 a nasl .. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 2 zákona č. 189/92 Zb.   0.00 €       0 10.05.2017   30.11.0000   30.11.0000
    Zmluva o uverejnení inzercie   0.00 €   MEDIATEL spol. s r.o.   Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2   0 10.05.2017   10.05.2017   31.12.2017
  Dodatok č. 1   Dodatok č. 1   0.00 €   MUDr. Horváth Jozef, PhD.     0 12.05.2017   01.07.2017   30.11.0000
    Zmluva o nájme   0.00 €       0 22.05.2017   01.07.2017   00.00.0000
  13-004-2017   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 22.05.2017   01.06.2017   31.08.2017
  13-003-2017   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 22.05.2017   01.06.2017   31.08.2017
  11-12-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 22.05.2017   01.06.2017   00.00.0000
  11-13-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 22.05.2017   01.06.2017   00.00.0000
  11-11-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 22.05.2017   01.06.2017   00.00.0000
  11-08-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 22.05.2017   01.06.2017   00.00.0000
  11-09-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 22.05.2017   01.06.2017   00.00.0000
  11-10-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 22.05.2017   01.06.2017   00.00.0000
    Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E   0.00 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 25.05.2017   01.05.2017   31.12.2017
  19-04-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 29.05.2017   01.04.2017   31.03.2020
  19-06-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 29.05.2017   01.05.2017   00.00.0000
  Kúpna zmluva č. Z2   Nákup vodoinštalačného tovaru   0.00 €   GARBIAR Stavebniny s.r.o   GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika   47400072 29.05.2017   29.05.2017   29.05.2018
  č.326   Zmluva o nájme   0.00 €       0 30.05.2017   01.07.2017   00.00.0000
  19-05-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 01.06.2017   01.04.2017   31.03.2020
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 01.06.2017   01.06.2017   30.09.2017
  Z201725377_Z   Nákup nového úžitkového motorového vozidla   0.00 €     AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o. Istvána Gyurcsóa 36, 92901 Dunajská Streda, Slovenská re   34134484 02.06.2017   30.11.0000   30.11.0000
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 05.06.2017   01.06.2017   31.08.2017
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 05.06.2017   02.06.2017   30.09.2017
  Kúpna zmluva č. Z2   Kúpna zmluva č. Z201723842_Z   0.00 €   DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váho   DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ   36324124 06.06.2017   06.06.2016   06.06.2018
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 13.06.2017   13.06.2017   25.07.2017
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 15.06.2017   14.06.2017   31.12.2017
    Zmluva o dielo - Oprava strechy MB   0.00 €   Ing. Jozef Matúš JOMA   Voderady 143, 91942   32570261 16.06.2017   15.06.2017   30.11.0000
  19-07-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 19.06.2017   17.06.2017   30.04.2018
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 19.06.2017   15.06.2017   25.09.2017
  Dodatok č.2   Dodatok č.2 k zmluve o nájme neb. priestorov   0.00 €       0 22.06.2017   22.06.2017   00.00.0000
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 23.06.2017   21.06.2017   25.11.2017
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 23.06.2017   21.06.2017   25.11.2017
  Dodatok č.1   Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP č.306   0.00 €       0 26.06.2017   01.07.2017   00.00.0000
  201730080   Kúpna zmluva na maliarsky materiál   0.00 €   COLORLAK SK, s.r.o.   Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica   36254487 29.06.2017   30.06.2017   29.06.2018
  Kúpna zm luva 00062   Kúpna zm luva 00062017 uzavretá v súlade s §409 a nasl. úkona číslo 513/1991 Zb. Ob<:hodný zákormík ' znení nesko ích predpiso'   0.00 €   JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475 V 7.8Stúpení: IČO: IČ DP   JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475 V 7.8Stúpení: IČO: IČ DPH: DIČ: Bankové sp   0 30.06.2017   30.11.0000   30.11.0000
    Dodatok č.1   0.00 €   Orfea s.r.o.   Vl. Clementisa 28, 917 01 Trnava   0 30.06.2017   30.06.2017   00.00.0000
  Kúpna zmluva č. Z2   Nákup pekárenských výrobkov   0.00 €   PENAM SLOVAKIA, a.s   PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika   36283576 04.07.2017   04.07.2017   04.07.2018
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 06.07.2017   21.06.2017   21.08.2017
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 10.07.2017   30.06.2017   25.09.2017
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 13.07.2017   12.07.2017   24.08.2017
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 24.07.2017   20.07.2017   25.12.2017
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 24.07.2017   21.07.2017   21.10.2017
  11-14-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 24.07.2017   01.08.2017   00.00.0000
  11-15-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 24.07.2017   01.08.2017   00.00.0000
    Zmluva o dielo na komplexnú výmenu výťahu   0.00 €   KONE s.r.o.   Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava   0 26.07.2017   26.07.2017   00.00.0000
  11-16-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 28.07.2017   01.08.2017   00.00.0000
  11-17-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 28.07.2017   01.08.2017   00.00.0000
  Dodatok č. 2   Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.309   0.00 €   MUDr. Peter Bakič     0 01.08.2017   01.08.2017   00.00.0000
  11-15-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 02.08.2017   01.08.2017   00.00.0000
    Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 03.08.2017   31.07.2017   24.09.2017
  19-09-2017   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 04.08.2017   01.08.2017   31.07.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>

Strana 9 z 17