SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - ZMLUVY Prihlásiť


Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota
s DPH
Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Platnosť od Platnosť do Stiahnuť
    Zmluva o nájme medzi SSS a Lýdia Polakovičová   0.00 €       0 28.02.2019   28.02.2019   30.11.0000
  13-016-2019   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 01.03.2019   01.03.2019   00.00.0000
  13-013-2019   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 04.03.2019   01.03.2019   00.00.0000
  Dodatok č. 1   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu   0.00 €   Ministerstvo vnútra SR   Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava   151866 05.03.2019   05.03.2019   30.11.0000
    Zmluva o zverení majetku do správy - Spojná 6, Trnava   0.00 €       0 06.03.2019   26.10.2018   00.00.0000
    Zmluva o poskytovaní služieb   0.00 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 12.03.2019   11.03.2019   10.03.2020
  Z20198331_Z   Kúpna zmluva   0.00 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 15.03.2019   01.04.2019   31.03.2020
  19-01-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 15.03.2019   01.03.2019   28.02.2022
  19-02-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 15.03.2019   01.03.2019   28.02.2022
  13-014-2019   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 15.03.2019   18.03.2019   00.00.0000
  Z20198429_Z   Kúpna zmluva   0.00 €   Vladimír Kopún   Hôrka nad Váhom 49, 91632 Hôrka nad Váhom   11746106 18.03.2019   19.03.2019   18.03.2020
    Dodatok   0.00 €       0 18.03.2019   01.03.2019   00.00.0000
  19-03-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 18.03.2019   01.03.2019   28.02.2020
  19-04-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 18.03.2019   01.03.2019   28.02.2022
  19-05-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 18.03.2019   01.03.2019   28.02.2022
  13-015-2019   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 19.03.2019   20.03.2019   00.00.0000
  11-02-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 19.03.2019   25.03.2019   00.00.0000
  11-01-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 20.03.2019   01.04.2019   00.00.0000
    Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve   0.00 €       0 21.03.2019   14.03.2019   00.00.0000
  č. Z20197393_Z   Nákup mäsa a mäsových výrobkov   0.00 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   0 21.03.2019   08.03.2019   08.03.2020
  19-06-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 25.03.2019   25.03.2019   28.02.2022
  19-07-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 25.03.2019   25.03.2019   28.02.2020
  19-08-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 27.03.2019   01.04.2019   31.03.2022
  19-09-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 27.03.2019   01.03.2019   28.02.2022
      0.00 €       0 01.04.2019   00.00.0000   00.00.0000
  Z201912277 Z   Nákup čistiacich prostriedkov   0.00 €   PhDr Gabriela Spišáková - Majster Papier   PhDr Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,PO Box 212 ,Bratislava 5   17639760 23.04.2019   24.04.2019   23.04.2020
  13-017-2019   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 24.04.2019   23.04.2019   00.00.0000
    Odber bio odpadu   0.00 €   biomarina-biowaste s.r.o.   biomarina-biowaste s.r.o. Suchá nad Parnou 255, 91901   0 30.04.2019   19.03.2019   19.03.2020
  Z201913059 Z   Kúpna zmluva   0.00 €   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ ,Trstínska cesta 9 ,91701 Trnava   43555811 30.04.2019   30.04.2019   29.04.2020
  Dodatok č. 3   Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 200   0.00 €       0 30.04.2019   30.04.2019   30.11.0000
  13-018-2019   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 01.05.2019   01.05.2019   00.00.0000
  335/2018   Dohoda o ukončení zmluvy č. 335 zo dňa 19.10.2018   0.00 €       0 10.05.2019   01.06.2019   00.00.0000
  335/2019   Zmluva o nájme č. 335   0.00 €       0 10.05.2019   10.05.2019   30.11.0000
  19-10-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 13.05.2019   11.05.2019   00.00.0000
  17639760   Zamestnávateľská zmluva   0.00 €   Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.   Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava   36291111 13.05.2019   30.11.0000   30.11.0000
  341/2019   Zmluva o nájme č. 341   0.00 €       0 15.05.2019   15.05.2019   30.11.0000
  19-11-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 15.05.2019   16.05.2019   30.04.2022
  19-13-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 15.05.2019   17.05.2019   30.04.2022
  Zmluva o nájme   Zmluva o nájme - STOPI s.r.o.   0.00 €       0 17.05.2019   17.05.2019   30.11.0000
  11-03-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 17.05.2019   17.05.2019   00.00.0000
  19-12-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 17.05.2019   16.05.2019   30.04.2022
  19-14-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 17.05.2019   17.05.2019   30.04.2022
  13-019-2019   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 21.05.2019   22.05.2019   00.00.0000
  11-04-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 21.05.2019   21.05.2019   00.00.0000
    ZMLUVA O DIELO   0.00 €   Milan Čeman   Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 21.05.2019   21.05.2019   21.11.2020
  11-05-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 22.05.2019   24.05.2019   00.00.0000
  342   Zmluva o nájme, ORL komplet s. r. o., NP- Mestská poliklinika, Trnava   0.00 €       0 24.05.2019   24.05.2019   30.11.0000
  13-020-2019   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 24.05.2019   24.05.2019   00.00.0000
  11-06-2019   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 29.05.2019   01.06.2019   00.00.0000
    uzatvorená podľa § 536 zákona č. 51311991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi   0.00 €   Firma Čeman Milan   Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava   17702178 30.05.2019   20.05.2019   20.05.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>

Strana 14 z 17