SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - ZMLUVY Prihlásiť


Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota
s DPH
Dodávateľ() Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Platnosť od Platnosť do Stiahnuť
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 30.06.2014   30.06.2014   30.11.2014
    Zmluva Auto FRIM účinná 1.7.2014   0.00 €       0 01.07.2014   27.06.2014   26.06.2014
  S15/2014   Zmluva na odborné prehliadky   0.00 €       0 01.07.2014   27.06.2014   26.06.2015
  11-10-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 02.07.2014   04.07.2014   00.00.0000
  13-004-2014   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 02.07.2014   01.07.2014   30.09.2014
  11-11-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 08.07.2014   07.07.2014   00.00.0000
  13-005-2014   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 31.07.2014   29.07.2014   00.00.0000
  19-07-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 05.08.2014   01.08.2014   31.07.2017
  13-006-2014   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 05.08.2014   05.08.2014   05.10.2014
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 07.08.2014   07.08.2014   31.12.2014
    Kúpna zmluva na Elektromateriály, elektropotreby a príslušenstvo   0.00 €       0 08.08.2014   08.08.2014   07.08.2015
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 26.08.2014   25.08.2014   31.12.2015
  13-007-2014   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 05.09.2014   05.09.2014   05.12.2014
    Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári   0.00 €       0 25.09.2014   24.09.2014   31.10.2014
  11-12-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 26.09.2014   01.10.2014   00.00.0000
  13-008-2014   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 08.10.2014   10.10.2014   10.01.2015
  13-009-2014   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 09.10.2014   10.10.2014   10.01.2015
  11-13-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 09.10.2014   13.10.2014   00.00.0000
  13-010-2014   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 15.10.2014   10.10.2014   10.01.2015
  19-08-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 15.10.2014   17.10.2014   30.09.2017
  11-14-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 16.10.2014   20.10.2014   00.00.0000
  13-011-2014   Zmluva o nájme obytnej miestnosti   0.00 €       0 16.10.2014   20.10.2014   20.01.2015
  19-09-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 20.10.2014   17.10.2014   30.09.2017
  42774575957   Servisný poplatok   0.00 €       0 22.10.2014   00.00.0000   00.00.0000
  19-10-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 30.10.2014   30.10.2014   29.10.2015
    Dodatok č. 3 ku kolektivnej zmluve   0.00 €       0 31.10.2014   00.00.0000   00.00.0000
  19-12-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 09.12.2014   05.12.2014   31.12.2017
  19-13-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 09.12.2014   10.12.2014   31.12.2017
  19-14-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 12.12.2014   15.12.2014   31.12.2017
  11-15-2014   Zmluva o nájme bytu   0.00 €       0 16.12.2014   15.12.2014   00.00.0000
    zmluva o výpožičke č. cptt-on-2014000615-007   0.00 €     MV SR   0 07.10.2014   07.10.2014   00.00.0000
    ambulancia praktikom s.r.o.   0.00 €   Ambulancia praktikom s.r.o.     0 29.07.2014   00.00.0000   00.00.0000
    Zmluva Auto   0.00 €   Autoservis Béhr a Béhr s. r. o.   Zavarská cesta 10/A č. 917 01 Trnava   0 10.11.2014   00.00.0000   00.00.0000
    Beáta Rašlíková - Pivo - Limo   0.00 €   Beáta Rašlíková - Pivo - Limo   Beáta Rašlíková - Pivo - Limo Bosniacka 6890164, 917 05 Trnava, SR   33559520 10.12.2014   10.12.2014   08.12.2015
  311   CentroMedico s.r.o.   0.00 €   CentroMedico s.r.o.   Andreja Hlinku 11, 917 01 Trnava   0 18.11.2014   00.00.0000   00.00.0000
    Emil Holeš KH Techni   0.00 €   Emil Holeš KH Techni   Emil Holeš KH Technik so sídlom: Halenárska 7 , 91701 Trnava   22695389 03.12.2014   03.12.2014   03.12.2015
    Autobusová doprava pre denné centrá   0.00 €   Jozef Hutár,   Jozef Hutár, Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce n/Parnou   17639760 23.10.2014   00.00.0000   00.00.0000
    Dodatok č. 2 - Kooperativa   0.00 €   Kooperativa poisťovňa, a.s.   Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava   585441 27.10.2014   18.09.2014   31.12.2015
  308   Medena, s.r.o.   0.00 €   Medena, s.r.o.     0 13.08.2014   00.00.0000   00.00.0000
  307   Medprim, s.r.o.   0.00 €   Medprim, s.r.o.     0 11.08.2014   00.00.0000   00.00.0000
  309   MUDr. Antonia Demovičová, s.r.o.   0.00 €   MUDr. Antonia Demovičová, s.r.o.   Vajanského 6756/14, 917 01 Trnava   0 07.08.2014   00.00.0000   00.00.0000
  310   MUDr. Péčiová   0.00 €   MUDr. Darina Péčiová, s.r.o.   Slnečná 27, 919 27 Dolné Lovčice   0 11.11.2014   01.01.2015   00.00.0000
    Dohoda o zabezpečení odbornej praxe   0.00 €   Odborné učilište internátne   Lomonosovova 8, Trnava   0 21.10.2014   00.00.0000   00.00.0000
    Dohoda o zabezpečení odborných služieb   0.00 €   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave   Limbová 6, 917 09 Trnava   0 17.09.2014   00.00.0000   00.00.0000
    Dohoda o zabezp.odbor.služieb   0.00 €   RÚVZ   Limbovvá 6, 917 09 Trnava   0 13.08.2014   00.00.0000   00.00.0000
  19-06-2014   Silvie Janíková   0.00 €   Silvie Janíková   Pol'ovnícka 5317/1, Biely Kostol   0 21.07.2014   22.07.2014   31.07.2017
    Výzva na zaplatenie servisného poplatku - Skylink   0.00 €   Skylink®, M7 Group S.A.   Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg   0 26.08.2014   26.08.2014   26.08.2015
    Zmluva o dodávke plynu   0.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivi 44/a, 825 11 Bratislava   0 28.11.2014   00.00.0000   00.00.0000
    TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava   0.00 €   TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava   TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava Bulharská 40, 917 02 Trnava   31434193 26.09.2014   26.09.2014   26.09.2015
    Kúpna zmluva na kancelárske potreby (22.09.2014)   0.00 €   Tibor Varga, TSV Papier   Adyho 14, 98401 Lučenec   32627211 24.09.2014   22.09.2014   21.09.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>

Strana 2 z 17