SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - INFORMÁCIE Prihlásiť


  0   Sadzobník úhrady za sprístupnenie informácií   0.00 €       0 01.01.2012
  0   Organizačný poriadok SSS   0.00 €       0 01.01.2012
  0   Zásady o slobodnom prístupe k informáciám   0.00 €       0 01.01.2012
  0   Dodatok č. 1 k Smernici 3/2007 Zásady o slobodnom prístupe k informáciám od 5.3.2012   0.00 €       0 03.03.2012
  0   Smernica č. 1/2015 Zásady slobodného prístupu k informáciám v SSS od 1.6.2015   0.00 €       0 01.06.2015
    Organizačný poriadok SSS platný od 1.8.2015   0.00 €       0 30.09.2015
  0   Prevádzkový poriadok detských jaslí Hodžová 38, Trnava   0.00 €       0 29.02.2016
  0   Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby   0.00 €       0 09.12.2016
  0   Dotazník k uzavretiu zmluvy o zabezpečení poskytovania soc. služby v zariadení opatrovateľskej služby   0.00 €       0 09.12.2016
  0   Dotazník k uzavretiu zmluvy o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby   0.00 €       0 09.12.2016
  0   Prevádzkový poriadok jedální   0.00 €       0 31.12.2016
  0   Zápis detí do Mestských detských jaslí Hodžova 38, Trnava   0.00 €       0 11.07.2017
  0   Zriaďovacia listina   0.00 €   Stredisko socialne starostlivosti   Stredisko socialne starostlivosti V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 31.07.2018
  0   Prevádzkový poriadok Nocľahárne Coburgova 27, Trnava   0.00 €   Stredisko socialne starostlivosti     0 17.05.2019
  0   Zriaďovacia listina Strediska soc. starostlivosti z 28.02.2019   0.00 €       0 28.10.2019
  0   Organizačný poriadok Strediska sociálnej starostlivosti, platný od 01.02.2020   0.00 €       0 17.02.2020