Kontakty

Kontakty

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vl. Clementisa č. 51, 917 01 Trnava
IČO: 17639760
DIČ: 2021176245
Telefón: 033/3236 600
FAX: 033/3236 623
e-mail: sss@sss.trnava.sk

Riaditeľ

Očenáš Vlastimil, JUDr. – riaditeľ                3236 601            vlastimil.ocenas@sss.trnava.sk

Sekretariát   

Streďanská Petra                                            3236 602           petra.stredanska@sss.trnava.sk                                                                                                           sss@sss.trnava.sk
                                                                                                         sekretariat@sss.trnava.sk                                                                                                             Facebook

Oddelenie majetkovo – právne a nebytových priestorov  – vedúci oddelenia

Mančák Pavol,JUDr., Mgr                              3236 622               pavol.mancak@sss.trnava.sk

Hrčková Darina                                                3236 613               darina.hrckova@sss.trnava.sk

Šestáková Silvia                                                3236 626               silvia.sestakova@sss.trnava.sk

Ing.Ciferský Tomáš                                        3236 625                 tomas.cifersky@sss.trnava.sk

Bc.Doda Matúš                                                3236 626                matus.doda@sss.trnava.sk

Personálne  oddelenie

Áčová Elena – vedúca oddelenia                  3236 611                  elena.acova@sss.trnava.sk

Mzdová účtáreň

Slivová Mária                                                  3236 608        maria.slivova@sss.trnava.sk

Formánková Ľudmila                                     3236 608      ludmila.formankova@sss.trnava.sk

Ekonomické oddelenie

Ing. Bilčík Michal                                            3236 61        michal.bilcik@sss.trnava.sk

Mesičková Mária                                              3236 609      maria.mesickova@sss.trnava.sk

Chropovská Ľubica – pokladňa                    3236 610   lubica.chropovska@sss.trnava.sk

Šicková Dana                                                    3236 618             dana.sickova@sss.trnava.sk

Pašková Monika                                               3236 618       monika.paskova@sss.trnava.sk

Oddelenie bytov – vedúci oddelenia                                                                                                                         

Hábel Ján, Mgr.                                                 3236 615                    jan.habel@sss.trnava.sk

Baranovičová Zdena                                        3236 614    zdena.baranovicova@sss.trnava.sk

Mgr.Bartoš Jakub                                            3236 614                 jakub.bartos@sss.trnava.sk

Gažová Viera                                                     3236 14        ubytovna.kollarova@sss.trnava.sk

Oddelenieslužieb – vedúci oddelenia

Holkovič Rudolf, Mgr.                                      323607             rudolf.holkovic@sss.trnava.sk

Kukuč Lubomir                                                 3236 604          lubomir.kukuc@sss.trnava.sk

Ing.Doffek Jozef                                                3236 627                jozef.doffek@sss.trnava.sk

Vedúca úseku opatrovateľskej služby 

Žisková Cecília                                                    3236 612     cecilia.ziskova@sss.trnava.sk

Cíferská Andrea                                                   3236 620    andrea.ciferska@sss.trnava.sk

Rakúsova Andrea                                               3236 620  opatrovatelska.sluzba@sss.trnava.sk

Vedúca sestra ZOS  Hospodárska

Kučerová Iveta , Mgr.                                         3236 650       zos.hospodarska@sss.trnava.sk

Vedúca sestra ZOS Coburgova

Rybanská Eva                                                      3236 662     zos.coburgova@sss.trnava.sk

Vedúca sestra Detské jasle ,Hodžova 38                          

Ing.Mesárošová Beata                                           3236 668     jasle.hodzova@sss.trnava.sk

Denné centrá referent DC

Kruteková Alena                                                 3236 617   alena.krutekova@sss.trnava.sk

 

 

 

Nájdete nás tu:

Zobrazenie adresy SSS , na väčšej mape.

Nie je možné pridávať komentáre.