Bytové priestory

1. MALOMETRÁŽNE BYTY, Vl. Clementisa 51, Trnava

Malometrážne byty (ďalej len MB) slúžia ako nájomné byty pre obyvateľov dôchodkového veku pre potreby mesta Trnava. Objekt MB je objektom osobitného určenia.

V objekte sa nachádza 195 bytov. z toho:

 • 153 jednoizbových bytov
 • 41 garsónok
 • 1 služobný byt

Nakladanie s Malometrážnymi bytmi na V. Clementisa 51 vo vlastníctve mesta Trnava

VZN č.480  14.06.2017

 

2. NÁJOMNÉ BYTY pre MR a ZŤP, Veterná 18, Trnava

Nájomné byty vo vlastníctve mesta Trnava, postavené s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo štátneho fondu rozvoja bývania sú byty vo vlastníctve mesta Trnava s osobitným režimom, ktorý vymedzuje VZN č. 378.

V objekte sa nachádza 60 bytov, z toho:

 • 56 bytových jednotiek
 • 4 bezbariérové bytové jednotky (pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím)

1. VZN 378 – 2011 (platné od 05.05.2011) – VETERNÁ 18

2. VZN 406 – 2012 ktorým sa mení a dopĺňa vzn 378

3. VZN 428 – 2014 ktorým sa mení a dopĺňa vzn 378 a 406

4. Príkaz primátora č. 11-2014 (z dňa 27.11.2014)

5. VZN 444 – 2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 378, 406 a 428

Prevádzkový poriadok – Veterná 18

 

 

3. UBYTOVŇA COBURGOVA č. 27, Trnava

Mestské ubytovne sú zariadenia na trvalé bývanie a sú určené pre sociálne odkázaných občanov mesta Trnava, ktorí nemajú vlastný byt a inú možnosť bývania. V objekte sa nachádza 51 obytných miestností, z toho: – samostatných je 15 obytných miestností s plochou 29,90 m²

Ostatné obytné miestnosti sú v tzv. bunkách po dvoch so spoločnou chodbou a sociálnym zariadením, bez kuchynky:

 • 18 miestností s plochou 15,00 m²
 • 7 miestností s plochou 21,70 m²
 • 11 miestností s plochou 13,80 m²

Prevádzkový a domový poriadok- Coburgova 27, Trnava

VZN č.480  14.06.2017

 

4. UBYTOVŇA COBURGOVA č. 28, Trnava

Mestské ubytovne sú zariadenia na trvalé bývanie a sú určené pre sociálne odkázaných občanov mesta Trnava, ktorí nemajú vlastný byt a inú možnosť bývania. V objekte sa nachádza 20 obytných miestností, z toho: Obytné miestnosti sú samostatné s tým, že na chodbe sú spoločné sociálne zariadenia pre tri až štyri obytné miestnosti bez kuchynky:

 • 12 miestností s plochou 19,35 m²
 • 2 miestností s plochou 12,90 m²
 • 2 miestností s plochou 6,00 m²
 • 2 miestností s plochou 12,00 m²
 • 1 miestnosť s plochou 11,20 m²
 • 1 miestnosť s plochou 7,80 m²

Zásady nakladania s mestskými ubytovňami vo vlastníctve mesta Trnava

Prevádzkový poriadok mestskej ubytovne  Coburgova č 28

5. NOCLAHÁREŇ COBURGOVA č. 26, Trnava

V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie formou prístrešia na účely prenocovania a sociálne poradenstvo. Žiadateľ o prenocovanie v Nocľahárni je povinný sa zaevidovať na MsÚ v Trnave.

Za poskytnutie prenocovania v Nocľahárni sa úhrada neplatí. Kapacita nocľahárne je 35 postelí.

Zásady nakladania s mestskými ubytovňami vo vlastníctve mesta Trnava

Prevádzkový poriadok Nocľahárne pre RUVZ

 

Rozhodovanie o nájomných vzťahoch prislúcha výlučne mestu Trnava.

Nie je možné pridávať komentáre.