Výzvy

okumenty k stiahnutiu

Výzva na predkladanie ponúk pre verejnú súťaž

 

Informácie týkajúce sa splatnosti podľa § 41

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §44

Informačné povinnosti podľa zákona č. 25/2006 Z. z.

Odpredaj majetku

 

 

Oznámenia o zadaní zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z

Verejná súťaž

Priamy prenájom

Výberové konanie

Voľné pracovné miesta

 

Nie je možné pridávať komentáre.