DC 1 Hlavná 8

DC 1.Hlavná 8, 917 01 Trnava ,predseda Ing. Igor Fabián

Otváracie hodiny pondelok a štvrtok od 14,00 – 16,00

kontakt : dc1.hlavna@gmail.com

O nás

Denné centrum 1. Hlavná 8, ( DC 1.) vzniklo v roku 2008, na základe prepojenia svojej činnosti s Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trnave ( MsO JDS ), ktorá vznikla v roku 1992.

Prepojenie vzniklo z dôvodu, že obidve organizácie majú základ svojej činnosti vykonávať pre svojich členov dôchodcov Trnavy činnosť na vyplnenie ich voľného času. Aktivity vykonávajú v oblastiach vzdelávania, zdravia, kultúry, športu, ale aj sociálnej.

Preto dnes môžeme konštatovať, že pre svojich viac ako 700 členov, ktorí stretávaním sa nadväzujú sociálne kontakty, vykonávame :

 • klubovú činnosť v priestoroch DC 1. ako sú kultúrne podujatia, ručné práce, besedy s autormi, klub priateľov Trnavy, kurzy výpočtovej techniky, kurzy cudzích jazykov,
 • mesačné členské schôdze  prednášky na témy sociálne, zdravotné, právne, bezpečnostné,                               
 • vyhlasovanie aktivít
 • pripomenutie významných spoločenských udalostí
 • aktivity  – návštevy kultúrnych podujatí (koncerty, divadlá, operety a muzikály), športové a turistické akcie, návštevy  kúpalísk a wellnes, poznávacie zájazdy, rekreačné a rekondičné pobyty
 • v klube pravidelne nacvičuje spevácky súbor Jesienka a ženský tanečný súbor
 • v dňoch otvorenia klubu podávame kávu, čaj a minerálku za symbolickú cenu

Jednota dôchodcov na Slovensku je občianske združenie, ktoré :

 • pomáha pri príprave občanov na život v dôchodkovom veku a vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov
 • obhajuje práva seniorov na dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť
 • pomáha pri organizácii celoživotného vzdelávania so zreteľom na vek
 • cestou dobrovoľníckej činnosti vedie starších občanov k vzájomnej pomoci pri uspokojovaní svojich životných záujmov
 • rozvíja rôzne spoločenské, kultúrne a športové aktivity seniorov
 • podiela sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej a turistickej činnosti seniorov

MsO JDS je základnou organizáciou tohto občianskeho združenia a okrem už spomínaných aktivít

 • spolupracuje s orgánmi Mesta Trnava pri vytváraní organizačných a materiálnych podmienok pre život dôchodcov v Trnave

Výbor DC-1 Hlavná 8 a  MsO JDS oznamujú svojim členomakcie, ktoré sa budú konať v najbližšom období

 • dňa 22.08.2022 odchádza 3.turnus našich členov na 6-dňový pobyt do hotela Sasanka v Tatranskej Lomnici.
 • dňa 22.08.2022 sa budú v DC-1 v čase od 14:00 do 16:00 hod vykonávať administratívne práce (platenie členského členov, ktorí to z rôznych dôvodov doteraz nestihli, vybavovanie prihlášok záujemcov o členstvo v JDS a DC)
 • dňa 24.08.2022 organizuje OO JDS Trnava športové hry seniorov okresu Trnava v športovom areáli obce Šúrovce so začiatkom o 8:00 hod.            Doprava na športové hry je individuálna.
 • dňa 31.08.2022 sa uskutoční poznávací autobusový zájazd  do Čičmian, Rajeckej Lesnej a Rajeckých Teplíc. Odchod je o 7:00 hod zo žst. Trnava
 • dňa 03.09.2022 sa koná turistika do Pezinka s návštevou zámku a zámockého parku, Schaubmanovho mlyna, Trnianskej priehrady, horárne Široké a Modry. Dĺžka trasy je 12 km s prevýšením 200 m. Odchod vlakom z Trnavy je o 7:55 hod.
 • dňa 08.09.2022 sa koná XIII. turistický zraz seniorov MsO JDS na zámku v Smoleniciach. Odchod autobusov zo žst. Trnava bude o 8:30 hod. Odchod autobusov zo Smoleníc bude o 16:00 a 16:30 hod.
 • dňa 12.09.2022 kúpanie v Relaxe
 • dňa 17.09.2022 organizuje ústredie Klubu slovenských turistov celoštátnu akciu s názvom „Európsky deň turistiky“ na lúkach pri hrade Červený kameň. Pripravené budú trasy v dĺžke 10, 15, 20 až do 35 km a tiež zábavný program. Záujemcovia môžu vycestovať na túto akciu pravidelnou autobusovou linkou z Trnavy s odchodom o 7:50 hod.

Pripravované akcie :

 • dňa 12.09.2022 odchádza 4.turnus našich členov na 6-dňový pobyt do hotela Sasanka v Tatranskej Lomnici a dňa 19.09.2022 5.turnus;
 • dňa 21.09.2022 kúpanie vo Veľkom Mederi, zapisovanie záujemcov a platenie poplatku bude dňa 05.09.2022 v DC-1 v čase od 14:00 do 16:00 hod.
 • dňa 11.10.2022 sa uskutočnia IX. Trnavské športové hry seniorov v areály ZŠ a MŠ na Gorkého ul. v Trnave. Prihlášky treba odovzdať  do 28.08.2022 p. Vráblovej na MsÚ Trnava alebo do poštovej schránky MsO JDS,   Hlavná  8
 • v mesiaci 09.-10. 2022 sa pripravujú Trnavské hry seniorov v petangu
 • dňa 21.10.2022 MsO JDS pripravuje tanečnú zábavu seniorov na zámku v Smoleniciach. Vstupné bude 25,- Eur. Záujemcovia sa môžu prihlásiť  a zaplatiť vstupné dňa 05.09.2022 v DC-1 v čase od 14:00 do 16:00 hod

                                                                       Výbor DC-1 Hlavná 8 a  MsO JDS

                                            

Interiér
Vchod do DC Hlavná
Inetrier

Nie je možné pridávať komentáre.