DC Hospodárska 35

  • DC Hospodárska 35, 917 01 Trnava, predseda František Petrík

dc.hospodarska@gmail.com

V centre je registrovaných  okolo 140 seniorov, počet sa v priebehu roka dopĺňa a mení.

Činnosť denného centra je zameraná na aktivity seniorov v oblasti kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia.

V spoločných priestoroch na Hospodárskej ul. 35 sa každý utorok a štvrtok v týždni schádzajú seniori kde si pri kávičke vypĺňajú svoj voľný čas.

Bola tu vytvorená pred 6 rokmi spevácka skupina „RADOSŤ“, ktorá sa schádza každý štvrtok v týždni a vystupuje pri rôznych príležitostiach poriadaných denným centrom a taktiež pri jubileách jednotlivých členov. Zároveň svojim spevom robí radosť aj seniorom v Stredisku sociálnych služieb na Hospodárskej ul. a T. Vansovej. Zúčastnila sa celoslovenskej súťaže o Pohár Vysokých Tatier, kde sa umiestnila na 3. mieste. Okrem toho bola založená aj tanečná skupina „ÚSMEV“, ktorá taktiež prispieva svojim programom či už pri príležitostiach konaných denným centrom alebo aj mimo DC.

Každú stredu v týždni sa naši seniori chodia kúpať do Aqua Relax v Trnave.

Niekoľkokrát do roka pri rôznych príležitostiach sa uskutočňuje posedenie pri hudbe.

Do roka uskutočňujeme  niekoľko 1-dňových výletov do okolia a tiež niekoľkodňové pobytové v rámci celého Slovenska.

Pravidelne navštevujeme dlhodobo chorých seniorov . Robíme si výzdobu  DC k aktuálnym udalostiam a rôznym príležitostiam.

Naše denné centrum je veľmi obľúbené a navštevované, seniori sa tu výborne  cítia a to je cieľ a spokojnosť celého výboru denného centra, ktorý sa o to s láskou stará.

Výbor DC Hospodárska .

Nie je možné pridávať komentáre.