Zariadenie opatrovateĺskej služby Coburgova 24, Trnava

Zariadenia opatrovateľskej služby  Coburgova 24, Trnava

Medzi pobytové sociálne služby, ktoré Stredisko sociálnej starostlivosti poskytuje občanom mesta Trnava patrí zariadenie opatrovateľskej služby na na Coburgovej ulici s  kapacitou 24 osôb. Sociálna služba v zariadeniach opatrovateľskej služby je poskytovaná klientom s odkázanosťou na uvedenú službu, ktorej cieľom je zabezpečenie takej sociálnej služby, ktorá podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta s dôrazom   na poskytovanie služieb, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu a dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Mesačná úhrada za pobytovú sociálnu službu je 597.34 €, v cene je okrem celodennej starostlivosti zahrnutá aj strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera).

V prípade Vášho záujmu o umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby je potrebné, aby ste mali        na túto sociálnu službu rozhodnutie o odkázanosti, ktoré Vám bude vydané na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby s lekárskym nálezom Vyplnenú žiadosť nám pošlete, alebo prinesiete na Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava kancelária č. 8.  Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať na tel. č. 033/3236607 alebo 033/3236612.

Podmienky umiestnenia do zariadenia opatrovateľskej služby a vzor zmluvy nájdete TU.

Ak už máte rozhodnutie a vybrali ste si naše zariadenie na Coburgovej ulici Trnava predložíte vyplnenú žiadosť o  uzavretie zmluvy o  poskytovaní sociálnej služby v ZOS a  vyhlásením o majetku, nájdete TU.  Je potrebné dodržať podmienky pred umiestnením do zariadenia, s ktorými Vám pomôžeme, keďže  potrebné dokumenty sú súčasťou žiadosti a rozhodnutia o odkázanosti. 

Poradovník záujemcov o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby:

Poradie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v ZOS

Poradové číslo /Číslo spisu

 1.                                               OSH/7/22/770
 2.                                               OSH/7/22/863
 3.                                               OSH/7/22/865
 4.                                               OSH/7/22/878
 5.                                               OSH/7/22/884
 6.                                               OSH/7/22/903
 7.                                               OSH/7/22/949
 8.                                               OSH/7/22/954
 9.                                               OSH/7/22/971
 10.                                               OSH/7/22/976
 11.                                               OSH/7/22/994
 12.                                               OSH/7/22/996
 13.                                               OSH/4/23/5    
 14.                                               OSH/4/23/23  
 15.                                               OSH/4/23/27  
 16.                                               OSH/4/23/34  
 17.                                               OSH/4/23/37  
 18.                                               OSH/4/23/40  

.

ZOS Coburgova 24
ZOS Coburgova 24
ZOS Coburgova 24
ZOS Coburgova 24
ZOS Coburgova 24

Nie je možné pridávať komentáre.