Denné centrá pre seniorov v Trnave

Ďalšou službou, ktorú poskytuje Stredisko sociálnej starostlivosti sú denné centrá pre seniorov v Trnave. Tie poskytujú seniorom mesta Trnava možnosť záujmovej a kultúrnej činnosti, stretávanie sa s rovesníkmi, vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov. Ich členovia majú možnosť sa zapojiť do činností ako napr.  ručné práce, spoločenské hry, umelecké aktivity, organizovanie vzdelávacích programov, kultúrnych a  spoločenských podujatí, návšteva divadelných predstavení, kín, športových podujatí, zájazdy, spoločenské večierky. Súčasťou zapájania seniorov do spoločenského života, je aj aktívna participácia denných centier na akciách realizovaných Mestom Trnava, ako  Veľtrh pre seniorov, športové hry, ples pre seniorov a podobne.

V prípade záujmu o členstvo vo Vami vybranom dennom centre, Vás radi privítame. Pri prihlásení sa do denného centra, nový člen vyplní jednoduché tlačivo ktoré si môžete stiahnuť TU.  Pre bližšie informácie môžete kontaktovať referenta pre denné centrá p. Alenu Krutekovú na tel. č. 033/32 36 617.

V súčasnosti je v Trnave zriadených osem denných centier a to:

  • DC Beethovenova 20, 917 08 Trnava, predseda Ing. Stanislav Čechovič otváracie hodiny utorok a štvrtok od 14.00hod. do 16.00hod.

dc.beethovenova@gmail.com

  • DC Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava, predseda Terézia Katonová

dc.clementisa@gmail.com

  • DC 1.Hlavná 8, 917 01 Trnava ,predseda Ing. Igor Fabián

dc1.hlavna@gmail.com

  • DC Hospodárska 35, 917 01 Trnava, predseda František Petrík

dc.hospodarska@gmail.com

  • DC Kopánka -Ľudová 14, 917 01 Trnava, predseda Daniela Cepková

dc.kopanka@gmail.com

dc.limbova@gmail.com

  • DC Modranka-Dedinská 9, 917 05 Trnava, predseda Mgr. Agnesa Petková

                                                

dc.modranka@gmail.com

  • DC Senior Hlavná 8, 917 01 Trnava, predseda Ing. Jozef Kramár

dc2.hlavna@gmail.com

Nie je možné pridávať komentáre.