Jedálne pre seniorov v Trnave

Inetriér

Seniori s trvalým pobytom na území mesta Trnava, ktorí majú platné rozhodnutie sociálnej poisťovne o starobnom alebo predčasnom starobnom dôchodku majú možnosť sa stravovať prostredníctvom sociálnej služby v  šiestich  jedálňach a to: na Vl. Clementisa 51, Beethovenova 20, Hospodárska 35, Limbová 11,Ľudová 14 Trnava.
Nie je možné pridávať komentáre.