Jedálne pre seniorov v Trnave

Inetriér

Seniori s trvalým pobytom na území mesta Trnava, ktorí majú platné rozhodnutie sociálnej poisťovne o starobnom alebo predčasnom starobnom dôchodku majú možnosť sa stravovať prostredníctvom sociálnej služby v  šiestich  jedálňach a to: na Vl. Clementisa 51, Mozartova 10, Hospodárska 35, Limbová 11,Ľudová 14 a Hlavná 8 Trnava.

Cena obedového menu závisí od výšky príjmu seniorov a je počítaná nasledovne:

Mesačný príjem stravníkaZľava z úhrady v % z ceny jedlaVýsledná cena obeda
do 350 €50%2,25 €
350,01 – 450 €40%2,70 €
450,01 – 550 €20%3,60 €
nad 550,01 €0%4,50 €

Nie je možné pridávať komentáre.