DC Senior – Hlavná 8

  • DC Senior Hlavná 8, 917 01 Trnava, predseda Ing. Jozef Kramár

dc2.hlavna@gmail.com

Interiér
Vchod do DC Hlavná
Kancelária

Oznam pre členov DC SENIOR Trnava

Najbližšie termíny pripravených zájazdov :

Nie je možné pridávať komentáre.