DC Kopánka – Ľudová 14

  • DC Kopánka -Ľudová 14, 917 01 Trnava, predseda Daniela Cepková

otváracie hodiny utorok a štvrtok od 14.00hod. do 18.00hod.

Denné centrum na Kopánke -Ľudová 14,Trnava vzniklo v decembri v roku 2006 ,teda má už 15 rokov. Činnosť  nášho klubu je zameraná hlavne na ručné práce, vyšívame, háčkujeme (čelenky, nákupné tašky, papuče a pod.) Naše šikovné členky zhotovujú rôzne ozdoby na Vianočné či Veľkonočné sviatky, ktorými si následne vyzdobíme svoje denné centrum a naše príbytky. Obľúbené medzi členmi sú poznávacie zájazdy, ktoré máme hradené zo Strediska sociálnej starostlivosti a takto spoločne členovia denného centra spoznávajú krásy Slovenska. Neodmysliteľnou súčasťou nášho DC sú posedenia a zábavy.

dc.kopanka@gmail.com

Nie je možné pridávať komentáre.