Kontakty

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava
IČO: 17639760
DIČ: 2021176245
Telefón: 033/3236 600
FAX: 033/3236 623
e-mail: sss@sss.trnava.sk

Facebook

 

Riaditeľ

Očenáš Vlastimil, JUDr. – riaditeľ                   3236 601          vlastimil.ocenas@sss.trnava.sk

Sekretariát   

Patáková Martina                                             3236 602          martina.patakova@sss.trnava.sk

Sekretariát                                                                                         sekretariat@sss.trnava.sk

Oddelenie majetkovo – právne a nebytových priestorov

JUDr. Mančák Pavol, Mgr.                              3236 622               pavol.mancak@sss.trnava.sk

Hrčková Darina                                               3236 613              darina.hrckova@sss.trnava.sk

Šestáková Silvia                                             3236 626             silvia.sestakova@sss.trnava.sk

Ing. Ciferský Tomáš                                        3236 625               tomas.cifersky@sss.trnava.sk

Bc. Doda Matúš                                              3236 626                   matus.doda@sss.trnava.sk

Personálne  oddelenie

Mgr.Maria Slivová                                        3236 611                    maria.slivova@sss.trnava.sk

Mzdová účtáreň

Formánková Ľudmila                                    3236 608       ludmila.formankova@sss.trnava.sk

Ekonomické oddelenie

Mesičková Mária – vedúci oddelenia             3236 618          maria.mesickova@sss.trnava.sk

Chropovská Ľubica – pokladňa                     3236 610          lubica.chropovska@sss.trnava.sk

Šicková Dana                                                    3236 618                dana.sickova@sss.trnava.sk

Pašková Monika                                               3236 618           monika.paskova@sss.trnava.sk

Oddelenie bytov                                                                                                                        

Mgr. Hábel Ján – vedúci oddelenia             3236 615                       jan.habel@sss.trnava.sk

Baranovičová Zdena                                      3236 614      zdena.baranovicova@sss.trnava.sk

Mgr. Bartoš Jakub                                          3236 614                   jakub.bartos@sss.trnava.sk

Gažová Viera                                                    3236 614                  ob.ubytovne@sss.trnava.sk

Oddelenie služieb

Mgr. Holkovič Rudolf                                    3236 607               rudolf.holkovic@sss.trnava.sk

Kukuč Lubomir                                               3236 604                lubomir.kukuc@sss.trnava.sk

Ing. Doffek Jozef                                            3236 627                    jozef.doffek@sss.trnava.sk

Vedúca úseku opatrovateľskej služby 

Žisková Cecília                                              3236 612                 cecilia.ziskova@sss.trnava.sk

Cíferská Andrea                                             3236 620               andrea.ciferska@sss.trnava.sk

Rakúsova Andrea                                          3236 620     opatrovatelska.sluzba@sss.trnava.sk

Vedúca sestra ZOS  Hospodárska

Mgr. Kučerová Iveta                                      3236 650             zos.hospodarska@sss.trnava.sk

Vedúca sestra ZOS Coburgova

Rybanská Eva                                               3236 662                zos.coburgova@sss.trnava.sk

Vedúca sestra Detské jasle ,Hodžova 38                          

Ing. Mesárošová Beata                                 3236 668                  jasle.hodzova@sss.trnava.sk

Denné centrá referent DC

Kruteková Alena                                           3236 617                alena.krutekova@sss.trnava.sk

 

 

 

Nájdete nás tu:

Zobrazenie adresy SSS , na väčšej mape.

Nie je možné pridávať komentáre.