DC VL.Clementisa 51

  • DC Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava, predseda Terézia Katonová

otváracie hodiny utorok a štvrtok od 16.00hod. do 18.00hod

dc.clementisa@gmail.com

Náš klub DC sa nachádza na sídlisku Družba, v budove   malometrážných   bytov. V klube sa stretávame dva krát v týždni, vždy v utorok a štvrtok.

Od 01.05. do 30.09. od 17 do 19 hodiny.

Od 01.10. do 30.04. od 16 do 18 hodiny.

V klube hráme spoločenské hry napr. karty, človeče nehnevaj sa, šachy. Posedíme si pri káve, čaji  a niekedy i pri poháriku vína. porozprávame sa, počúvame hudbu aj si zatancujeme.

Organizujeme posedenia pri rôznych príležitostiach

Chodíme na poznávacie výlety, oddychové pobyty, rekreačné prechádzky.

Takto utužujeme priateľstvá.

Program DC Vl. Clementisa 51 TRNAVA

              Na mesiac jún 2022

Kúpanie v Relaxe sa bude konať aj v júni

Dňa 21.6.2022  zraz o 8:50  hod. pred Relaxom

Cena 8€

Dňa 8.6.2022 ideme na jednodňový výlet do Podolia a Ranču pod Babicou odchod autobusu je zo zastávky MHD  poplatok je 5€ na osobu. Prihlásiť sa treba u pani Mikulovej

Utorok a štvrtok od 17:00 do 19:00 hod.

Peší pochod do Kamenného mlyna- športom za utuženie zdravia sa bude konať 22.6.2022 odchod od vchodu do malometrážnych bytov o 10:00 hod.

Dňa 14.6.2022 o 15:00hod. sa bude konať výročná členská schôdza. Účasť všetkých členov DC je potrebná, aby ste boli oboznámení o činnosti a akciách konaných v našom centre.

V našom DC sa bude po prvý krát konať posedenie pri príležitosti Dňa OTCOV dňa 20.6.2022 o 15:00 hod. treba sa prihlásiť u pani Mikulovej.

Nie je možné pridávať komentáre.