DC VL.Clementisa 51

  • DC Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava, predseda Terézia Katonová

dc.clementisa@gmail.com

Náš klub DC sa nachádza na sídlisku Družba, v budove   malometrážných   bytov. V klube sa stretávame dva krát v týždni, vždy v utorok a štvrtok.

Od 01.05. do 30.09. od 17 do 19 hodiny.

Od 01.10. do 30.04. od 16 do 18 hodiny.

V klube hráme spoločenské hry napr. karty, človeče nehnevaj sa, šachy. Posedíme si pri káve, čaji  a niekedy i pri poháriku vína. porozprávame sa, počúvame hudbu aj si zatancujeme.

Organizujeme posedenia pri rôznych príležitostiach

Chodíme na poznávacie výlety, oddychové pobyty, rekreačné prechádzky.

Takto utužujeme priateľstvá.

Program DC Vl. Clementisa 51 TRNAVA

          

Poznávací výlet členov denného centra do Kremnice a okolia.

.

Výlet do Vysokých tatier

Nie je možné pridávať komentáre.