Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska 62 , Trnava

Zariadenia opatrovateľskej služby Hospodárska 62

Medzi pobytové sociálne služby, ktoré Stredisko sociálnej starostlivosti poskytuje občanom mesta Trnava patrí zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici s  kapacitou 32 osôb .Sociálna služba v zariadeniach opatrovateľskej služby je poskytovaná klientom s odkázanosťou na uvedenú službu, ktorej cieľom je zabezpečenie takej sociálnej služby, ktorá podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta s dôrazom   na poskytovanie služieb, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu a dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Mesačná úhrada za pobytovú sociálnu službu je 597,34 €, v cene je okrem celodennej starostlivosti zahrnutá aj strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera).

V prípade Vášho záujmu o umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby je potrebné, aby ste mali        na túto sociálnu službu rozhodnutie o odkázanosti, ktoré Vám bude vydané na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby s lekárskym nálezom – tlačivo nájdete TU. Vyplnenú žiadosť nám pošlete, alebo prinesiete na Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava kancelária č. 8.  Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať na tel. č. 033/3236607 alebo 033/3236612.

Ak už máte rozhodnutie a vybrali ste si naše zariadenie na Hospodárskej ulici v Trnave predložíte vyplnenú žiadosť o  uzavretie zmluvy o  poskytovaní sociálnej služby v ZOS a  vyhlásením o majetku, nájdete TU.  Je potrebné dodržať podmienky pred umiestnením do zariadenia, s ktorými Vám pomôžeme, keďže  potrebné dokumenty sú súčasťou žiadosti a rozhodnutia o odkázanosti. 

Podmienky umiestnenia do zariadenia opatrovateľskej služby a vzor zmluvy nájdete TU.

Poradovník záujemcov o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby:

Poradie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v ZOS.

Poradové číslo /Číslo spisu

 1.                                               OSH/7/22/770
 2.                                               OSH/7/22/863
 3.                                               OSH/7/22/865
 4.                                               OSH/7/22/878
 5.                                               OSH/7/22/884
 6.                                               OSH/7/22/903
 7.                                               OSH/7/22/949
 8.                                               OSH/7/22/954
 9.                                               OSH/7/22/971
 10.                                               OSH/7/22/976
 11.                                               OSH/7/22/994
 12.                                               OSH/7/22/996
 13.                                               OSH/4/23/5    
 14.                                               OSH/4/23/23  
 15.                                               OSH/4/23/27  
 16.                                               OSH/4/23/34  
 17.                                               OSH/4/23/37  
 18.                                               OSH/4/23/40  

Hospodárska 62
Hospodárska 62
Hospodárska 62
Hospodárska 62

Nie je možné pridávať komentáre.