Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska 62 , Trnava

Zariadenia opatrovateľskej služby Hospodárska 62

Medzi pobytové sociálne služby, ktoré Stredisko sociálnej starostlivosti poskytuje občanom mesta Trnava patrí zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici s  kapacitou 32 osôb .Sociálna služba v zariadeniach opatrovateľskej služby je poskytovaná klientom s odkázanosťou na uvedenú službu, ktorej cieľom je zabezpečenie takej sociálnej služby, ktorá podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta s dôrazom   na poskytovanie služieb, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu a dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Mesačná úhrada za pobytovú sociálnu službu je 630,80€, v cene je okrem celodennej starostlivosti zahrnutá aj strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera).

V prípade Vášho záujmu o umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby je potrebné, aby ste mali        na túto sociálnu službu rozhodnutie o odkázanosti, ktoré Vám bude vydané na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby s lekárskym nálezom – tlačivo nájdete TU. Vyplnenú žiadosť nám pošlete, alebo prinesiete na Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava kancelária č. 8.  Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať na tel. č. 033/3236607 alebo 033/3236612.

Ak už máte rozhodnutie a vybrali ste si naše zariadenie na Hospodárskej ulici v Trnave predložíte vyplnenú žiadosť o  uzavretie zmluvy o  poskytovaní sociálnej služby v ZOS a  vyhlásením o majetku, nájdete TU.  Je potrebné dodržať podmienky pred umiestnením do zariadenia, s ktorými Vám pomôžeme, keďže  potrebné dokumenty sú súčasťou žiadosti a rozhodnutia o odkázanosti. 

Podmienky umiestnenia do zariadenia opatrovateľskej služby a vzor zmluvy nájdete TU.

Aktuality

Zo srdca ďakujeme pani Stanislave Borisovej a jej detskému folklórnemu súboru Drienka z Gymnázia Angely Merici za krásne vystúpenie v našom zariadení, kde spravili veľkú radosť naším klientom, nielen matkám, ale aj otcom ktorí budú mať sviatok onedlho. Pani Borisová nám napísala, že:

„Sociálne zariadenie na Hospodárskej ulici sa pre nás tento rok stalo miestom pravidelných návštev. Vždy ma rozčuľuje, keď sa myslí na starých ľudí vždy dvakrát do roka. Väčšinou v októbri , ktorý je mesiacom starších a na Vianoce , keď sa tvárime, že myslíme na všetkých.

Tento rok som sa rozhodla, že si zoberieme patronát nad starkými práve na Hospodárskej. Snažím sa so súborom prísť za nimi aspoň päťkrát do roka. Zdá sa, že v tento školský rok sa nám to aj podarí.

V najkrajšom mesiaci roka v máji, keď sa zobúdza príroda, sme Deň matiek oslavovali spoločne. Pred každým vystúpením mám rešpekt a cítim zodpovednosť za všetky deti i naše obecenstvo.

V piatok ráno ma už deti čakajú vo vestibule. Priznám sa bez mučenia, že som nechcela zobrať všetkých, lebo priestor na tancovanie je malý. Nakoniec však beriem aj niektorých prvákov, ktorí si zabudli kroje. Ešte šťastie, že náhradné sú v skrini.

Prvú hodinu sa prezliekame v telocvični a na jej konci už vyrážame vyzbrojení dáždnikmi cez celé mesto. Prechádzame cez Trnávku, už len križovatka na Hospodárskej a cieľ je  pred nami. Naši starkí sú už na svojich miestach v jedálni a my môžeme začať.

Pospevujú s nami známe melódie. Snáď sme opäť potešili. Po vystúpení ešte malé pohostenie v jedálni a cesta medzi kvapkami dažďa pokračuje opäť.

Dorazili sme do školy a ja si konečne môžem vydýchnuť. Ešte nechávam v telocvični rozvešané mokré vlniaky. V pondelok ráno ich musím schovať, aby mohli deti cvičiť.

Jedno vystúpenie a toľko zážitkov môžete absolvovať iba s DFS Drienka.“

A preto Vám veľmi pekne ďakujeme aj za krásne slová.

Pri tej istej príležitosti chceme poďakovať aj spevokolu Kopánka z Denného centra na Ľudovej ulici 14, mestská časť Trnavy Kopánka za  rovnako krásne folklórne vystúpenie a príjemné chvíle, ktoré strávili klienti zariadenia.  Ďakujeme

Poradovník záujemcov o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby:

Poradie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v ZOS.

Poradové číslo /Číslo spisu            

  1.                                               OSH/1/20/137   
  2.                                               OSH/1/20/981
  3.                                               OSH/4/23/27
  4.                                               OSH/4/23/40
  5.                                               OSH/4/23/154
  6.                                               OSH/4/23/375
  7.                                               OSH/4/23/386

Hospodárska 62
Hospodárska 62
Hospodárska 62
Hospodárska 62

Nie je možné pridávať komentáre.