DC Limbova 11

  • DC Limbová 11, 917 02 Trnava , predseda Daniela Ostitá,

dc.limbova@gmail.com

Denné centrum v Trnave, Limbová ul. 11

Z rozprávania vždy usmiatej, milej a milujúcej Aničky Mikušovej, zakladajúcej členky denného centra, žijúcej kroniky sme spoločne pripravovali tento materiál.

Denné centrum si nadšenci mladších dôchodcov spoločne so Strediskom sociálnej starostlivosti v Trnave, Ul. Vladimíra Clementisa 51, založili v roku 2001. V začiatkoch sme týchto nadšencov poznali, že sa schádzajú v „klube dôchodcov“.

Je pravdou, že nie všetci dôchodcovia sa cítia ako zbytoční dôchodcovia. Chcú byť ešte užitoční, stále potrebujú niečo robiť. V dennom centre sa môžu realizovať. Pomôcť, prípadne poradiť. Ale hlavne nebyť doma sám. Za toto obdobie pracovali členovia pod vedením MUDr. Štegmannovej, E. Turčekovej, J. Longauerovej, R. Galčekovej.

V dennom centre je v súčasnosti 137 členov. Predsedníčkou je Daniela Ostitá.

Takmer každá mamička pri výchove svojich ratolestí stačila uštrikovať celej rodine pulóvre, svetre, uháčkovať, povyšívať dečky a obrusy, napiecť bálešov a makovníkov. Teraz to už niektoré z nás nemusia robiť a v centre ich zamestnávame relaxom a oddychom. Zameriavame sa na organizovanie výletov po Slovensku. Hoci sme už boli takmer všade, na niektoré miesta sa radi vraciame. Napríklad na Devín a do Marianky, do Vysokých Tatier a ďalších miest.

Z činnosti denného centra:

Často chodíme do Aqua Parku v Dunajskej Strede. Celodenný pobyt v termálnej vode, posedenie pri obede a kávičke je výborným relaxom. Niektorým členom by vyhovovalo máčať sa až do záverečných hodín. Pod vedením predsedníčky R. Galčekovej sme niekoľkokrát boli pri mori v Chorvátsku. Radi na to spomíname. Na zapískanie sme vstávali o 5,oo hod. ráno a už sme plávali, cvičili a behali po pláži. Večer boli tanečky.

Pri významných príležitostiach – na Deň matiek, pri prijatí našich jubilantov, robíme centre výstavku prác našich členov. Milka Semanová maľuje obrazy, Vilko Mrva tiež maľuje obrazy a s väčšou láskou vyrezáva z dreva ikony a rôzne sošky. Mária Štrpková a Vilma Tankovičová sa venujú paličkovaniu. František Kukučka je náruživým pestovateľom kaktusov. V ďalších vstupoch spomenieme aj iných členov denného centra a ich zaujímavé činnosť.

V dennom centre máme skupinku nadšencov, ktorí sa venujú turistike a pravidelne navštevujú aj termálne kúpaliská. Cestujú vlakom.

Členky z denného centra cvičia „pilates“.

Od 1. mája sa tešíme na týždenný relaxačno-rekreačný pobyt v Dudinciach.

9. 6. 2022 sme boli na výlete v Kremnici. Navštívili sme Mestský hrad, ktorý predstavuje ojedinelú pamiatku stredovekého osídlenia. V strede areálu hradu je gotický kostol sv. Kataríny, patrónky mesta.

Tiež sme navštívili múzeum mincí a medailí. Nachádza sa v priestoroch pôvodne gotického meštianskeho domu na historickom námestí Kremnice. Návštevníkovi predstavuje históriu a vývoj platobných prostriedkov na Slovensku od najstarších čias až po súčasné mince a bankovky, ako aj komplexné dejiny medailerstva.

Nie je možné pridávať komentáre.