Detské jasle Hodžova 38,Trnava

Detské jasle s možnosť ou prijatia detí v novom školskom roku 2022/2023.

Stredisko socialnej starostlivosti ako prevádzkovateľ Mestských detských jaslí na Hodžovej ulici 38 v Trnave. Uskutočňuje zápis detí do detských jaslí v novom školskom roku 2022/2023. Žiadosti o prijatie detí vo veku od deviatich mesiacov do troch rokov, môžete podať priamo v Mestských detských jasliach, v pracovné dni od 8.00 hod. do 15.00 hod., alebo nás kontaktujte na tel. č. 033/32 36 668 ,alebo 0915 791 838

Radi Vás privítame v novo zrekonštruovanýchpriestoroch detských jaslí, ktoré spĺňajú aktuálne štandardy kvality v súlade s platnou legislatívou. Počas rekonštrukcie sme vybudovali nové bezbariérové toalety pre deti, obnovili sme vnútorné priestory ako aj vonkajší areál jaslí, vymenili sme nábytok, koberce, plastové okná, dvere. Táto sociálna služba je poskytovaná počas pracovných dní, od 6.00 hod. do 16.30. Kapacita jaslí je 45 detí, pričom deti sú umiestnené v troch oddeleniach a to kojenci, mladšie a staršie batoľatá, kde sa deťom poskytuje individuálna starostlivosť odborným personálom podľa ich veku. Zároveň veľkou výhodou jaslí, je i veľký priestranný areál, kde deti majú možnosť pohybu na čerstvom vzduchu, hry na pieskoviskách, detských domčekoch a preliezkách. 

Pri umiestnení dieťaťa do detských jaslí máte možnosť si vybaviť príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 €, ktorý vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trnave na účely úhrady mesačného paušálneho poplatku v detských jasliach. Rodičia tak platia len za stravu, ktorá je štyri krát do dňa (raňajky, desiata, obed a olovrant) v hodnote 1,20 € za deň. Z tohto dôvodu rodičov starostlivosť o dieťa v detských jasliach nestojí viac ako 24 € za mesiac.

Radi Vás privítame vo vynovených priestoroch a ihriskách. 

Jasle Hodžova 38
Jasle Hodžova 38
Jasle Hodžova 38

Nie je možné pridávať komentáre.